H.C. Andersens dagbøger Tekst

til Aften mindre vel og da jeg kom paa min Stue fik jeg
saa stærk Slimhoste at

Torsdag 18 Juni. Netop i Dag om en Maaned (18 Juli er
det Excellensens Holsteins Fødselsdag). Sov godt i Nat men
megen Gigt i Hænder og Albuer. Sendt Adressen til Postmesteren    [5]
i Skjelskjør. Sendt Eduard-Collins Brev til Brockhaus
i Leipzig. Fik fine Muffediser strikke[de] af Frøken
Dal-Borgo og Grevinde Holstein, de bleve færdige netop til
Afreisen Klokken tre; Overtjeneren Eriksen fulgte med hos
Kusken; alle Husets Piger vare ude at sige Farvel. Grevinden    [10]
var saa kjærlig og blød: beed for mine Børn! sagde hun
og jeg følte mig ydmyget derved at jeg skulde særligt kunde
frembære en Bøn til Herren for Andre; jeg som er bundløs
syndig! Jeg fik en Kurv med Blomster til Fru Melchior og
min egen store Bouquet. Jeg var i Taarer ved Afskeden. Vi    [15]
kjørte Haven forbi, ind i Skoven og ud ved den aabne Østersøe,
hvor Bølgerne rullede mod Land. Over Karrebeksminde
kom vi til Nestved, næsten en Time før Toget gik, Eriksen
tog Billet for mig og jeg bad ham give Drageren fordi han
hjalp mig Kufferten af Vognen og til min Overraskelse gav    [20]
han ham 2 ȋ. En Præst ovre fra Hofmannsgave Kanten talte
jeg med paa Banegaarden. Jeg fik en Vogn alene lige til Roeskilde;
jeg vilde lægge Mærke til Haslev Station, og opdagede
først da jeg nærmede mig Kjøge at jeg var kjørt Haslev
forbi. Ved Kjøge, saae jeg nær ved Veien den Fabrik Israel    [25]
Melchior
har kjøbt. I Roeskilde kom først en mulatagtig
Officeer ind i Vognen og strax derpaa Worsaae med en anden
Kunstkjender, der i Gallop naaede Toget i det samme sattes


4) Holsteins] tilføjet over linien 5) Albuer] derefter er overstreget)