H.C. Andersens dagbøger Tekst

Haven rundt. Solskin og diset Luft skifte. Brev fra Photographen
Weller. Brev fra Fru Collin. Brev fra den unge rusiske
Baronese Stackelberg. Brev fra Sophie Melchior. Erholdt fra
H. P. Holst Romantik og Historie.

Søndag 31. Sendt Brev til Fru Hartmann. Varmt smukt    [5]
Solskinsveir, spadseret to Gange i Haven. Til Middag var
Provst Møller her med sin Frue, en fiin nydelig Dame med
et klogt Ansigt. Hun har ved Inflamation mistet sit ene Øie,
havde en sort Klap derover, det vansirede hende ikke, to nette
Døttre fulgte med og en Lærerinde Frøken Falk. Jeg fik Brev    [10]
fra Fru Melchior, og fra en Hr Ganivet i Paris der ønskede
min Tilladelse til at oversætte »Billedbog uden Billeder«. Brev
fra Anna Henriques. Nattergalerne synge i Haven. Aftnerne
have deiligt Maaneskin. Brev fra Frøken Anna Bjerring i
Aalborg.    [15]

Juni

Mandag 1ste Juni. Smukt Solskinveir og varmt. Grevinden
hjalp mig med at rette Stiil i mit Brev til Storhertugen
af Weimar. Sendt Brev til Photograph Weller med Deviser
til mit Portræt. Brev til Frøken Mathilde Ørsted. — Til Middag    [20]
var . . . . . . . . med sin Frue og en Søster [til] Frøken
Strauss, som er her i Huset, Søsteren skal til sin Familie i Embden,
her var ogsaa en kraftig ung Forvalter. Fik Brev [fra]
Robert Watt, men Posten kom til fods [fra] Skjelskjør og


7) nydelig] først skrevet nydeg 19) Deviser] D først skrevet B 23) Forvalter]
først skrevet Forp 24) [fra] ms. har var