H.C. Andersens dagbøger Tekst

med Kronprindsessen, som sagde at hun kjendte »Rolighed«
og at Andersen havde skrevet et smukt Digt derom. Kongen
sendte mig en Hilsen ved Melchior; da jeg kjørte hjem fulgte
jeg først Damerne til Casino store Consert, hvor jeg paa
Gaden talte med Gade.    [5]

Fredag 24. Smukt Veir; spadserede med Student Søeborg,
min længste Vandring iaar, nemlig hen til Etatsraad Collins
og hjem igjen ledsaget af Doctor Theodor Collin; der kom
nemlig i Morgenstunden et Brev til mig fra Rusland, men
der stod kun mit Navn og Kjøbenhavn udenpaa, jeg turde    [10]
derfor ikke bryde det, da det var mueligt det var bestemt
for en Anden, Eduard Collin og Jonas vare ikke hjemme,
men mod Aften fik jeg Brevet aabnet tilbage[;] det kom
fra Lifland fra en 17 aarig Baronesse Ada Stackelberg som
fra sit 5 Aar havde været Krøbling. Hun havde lært dansk    [15]
af Kjærlighed til mine Skrifter og bad mig anbefale hende
danske Bøger til Læsning. Kjørte med Frøknerne Melchior,
over Langelinie til »Rolighed« hvor Alt deiligt grønnes, derpaa
ind ad Vesterport hen til Fru Conferentsraadinde Koch
til Middag. Til Aften Besøg af Henriques, Frue og lille    [20]
Marie.

Lørdag 25. Regnfuldt og graat. Betalt Theodor for Telegrammet
til Weimar. Kjørt med Fru Melchior ud til »Rolighed«
og derfra til Henriques hvor jeg efter Middagsbordet
for første Gang i min Sygdom, altsaa over halvandet Aar    [25]
besøgte Theatret; Henriques fulgte med, Controleurerne toge
alle saa venlig mod mig, jeg blev hele første Act af Postillonen
af Longemaux og fandt mig ret vel, men var i en stor


19) ad] først skrevet at 28) Longemaux ɔ: Lonjumeau