H.C. Andersens dagbøger Tekst

1874

Januar

Torsdag den 1ste. Veiret graat; jeg er aldeles hæs. Brev
fra Frøken Anna Bjerring; Besøg af Moritz Melchior; jeg
kommer ikke til hans store Frokost i Dag, ja selv Middagen    [5]
har jeg maattet opgive, i min Forkjølelse. Forlovelses Kort fra
O Neils i Portugal. Sendt det andet Exemplar af den nye
franske Eventyr Oversættelse til Fru Melchior. — Fik fra
hende sendt et Par Flasker hvid Viin. Sendt Juliette Price
den nye danske Eventyr Udgave, ligeledes sendt samme til    [10]
Photograph Hansen. Foræret min lille Bydreng een af mine
ret gode sorte Kjoler. Besøg af Robert Henriques, og af Lærer
Koch fra Randers, samt af Dr: Meyer. Sendt Brev til Fru
Brev til Fru Melchior, til Fru Henriques og Bournonville.
Modtaget Brev fra Eduard Collin og Telegram med Nytaars    [15]
Hilsen fra Fru og Frøken Bjerring i Aalborg. Besøg af lille
Jøn Koch. Besøg af Henriques, hans Frue og Edmond og
lille Marie. Min Hæshed varer ved og jeg kan ikke ret faae
det varmt i mig selv. Besøg af William Bloch; derpaa kom
Emil Melchior med Kage fra sin Moder og den nye Journal    [20]
fra Paris, udgivet af Genevais, hvori staaer et Stykke af min


3) den] tilføjet over linien 6) i] først skrevet for