H.C. Andersens dagbøger Tekst

ved Aandedræts Besvær. Besøg af Professor Hartmann og
Kone, som jeg trakterede med Pærer og Xeres Viin. Senere
træt saa at jeg sad og faldt isøvn før Middagsbordet. — Intet
Besøg i aften. I den berlingske Tidende stod om ny Bidrag
indkomne til Mindesmærket for Ørsted, men der stod ikke et    [5]
Ord om den Skrive eller Trykfeil der var indløbet med Mærket
for de 25 Rdlr jeg fik at sende og som var lovet at skee;
blev ærgerlig derover.

Torsdag 13. Solskin, men da jeg henimod 12 skulde gaae
lidt var det graat og dertil koldt, saa Vandet løb mig ud    [10]
af Øinene. Sendt Brev til Etatsraad Collin om at endnu iaftes
var Feilen i berlingske Tidende ikke rettet. Besøg af Consul
Petit fra Lübeck. Besøg af Møller hos Reitzel, i Anledning
af Slutningen i de af Pedersen illustrerede Eventyr og Historier.
Besøg af Fru Puggaard, som bragte mig Blomster fra    [15]
sit Vindue; de vare i et venetiansk Glas som hun havde seet
blive støbt i Venedig. — Middag hos Melchiors, første Torsdag
efter at de ere komne til Byen. Grosserer Melchior fulgte mig
hjem; besværligt op ad Trappen. Om Aftenen Besøg af Jonas
Collin.    [20]

Fredag 14 Solskinsveir. Den store Valgdag! der er meget
Røre over hele Landet. Stor almindelig Deeltagelse her i
Byen; hvor længtes jeg efter den berlingske Tidende til Aften.
Allerede hos Fru Koch hvor jeg kjørte hen til Middag hørte
jeg at Sagen stillede sig mindre godt for »Høiere« og til Aften    [25]
viiste det sig at Venstre havde Fleertallet; det er især det sydlige


2) Pærer] foran er overstreget Pærer 4) den] d først skrevet b 12) rettet]
derefter er overstreget med det feiltrykte Mærke for de 25 Rdlr; ærgerlig 14)
Pedersen] ferst skrevet Petersen 23) den] tilføjet over linien