H.C. Andersens dagbøger Tekst

over da han havde været ude at spadsere. Drak hvid Viin og
Sodavand, Maven synes i Orden

Mandag 21. Sovet i flere Afbrydelser men hvilet godt. —
Maven ret god. Telegraphe[re]t til Hanover om Værelse iaften.
Klokken eet fra Kassel paa første Klasse, Conducteuren    [5]
lovede vi skulde blive ene, men snart blev Vognen fyldt med
en heel Familie, hvor hver Datter havde en Urtepot med
Blomster. — Kogt af Varme naaede vi ud mod Aften (4 Timers
Fart) Hanover, hvor vi fik to særdeles gode Værelser
i Forbindelse med Altan; vi spiiste paa Værelset og gik tidlig    [10]
iseng. Brev modtog jeg fra Beaullieu de Marconnay, at der
ikke var Noget i Sundheds Tilstanden der kunde holde mig
fra Dresden, et Brev kom fra Henriques i Hamborg om Sundheden
der. — Brev fra Eckardt, ligesaa Brev fra Fru Melchior
og fra Bournonville.    [15]

Tirsdag 22. Vor Middag maatte vi tage i Hotellet lige
overfor (Hotel Hartmann der eies af Verten til Hotel royal).
Her, ved Bordet, tiltalte mig en Hollænder, Bankdirecteuren
fra Amsterdam, med to Døttre. Klokken 5, efter at have betalt
12 Thaler for et Døgn i Hotellet, kjørte vi paa første    [20]
Plads til Hamborg i en dræbende Hede; (hvergang jeg stiger
ud af Vognen stiger Blodet mig til Hovedet og jeg er ved at
falde om;) naaede uendeligt anstrænget Hamborg, lidt over
9, hvor der var stor Besvær med at faae en Droske og ligesaa
Tøiet. Klokken blev henimod elleve før vi kom til Hotel    [25]
de l'Europe, hvor efter mit Telegram Simon Henriques havde
bestilt Værelse, vi fik et udmærket i Stue Etagen ud til Alsteren.


4) god] først skrevet godt 8) mod] først skrevet paa 12) Sundheds] først
skrevet
Sunds