H.C. Andersens dagbøger Tekst

ud til den med Træer beplantede Gade. I Dag, ved Kempten,
drak jeg første Gang paa Reisen et halv Glas Øl, det smagte
mig fortræffeligt, man gjorte mig opmærksom paa det var
iskoldt og jeg kunde faae Skade der af, det gjorte mig ængstelig
for min Mave    [5]

Lørdag den 12. Iaftes gik Bøgh lidt om i Byen, nu er han
der igjen i Formiddag; her er utaaleligt varmt. Klokken eet
kjørte vi til München, vi fik alene en Vogn, som jeg ønskede.
Under Tordenveir og Regn kom vi Kl 3 til München og toge
ind i blaue Traube, nu englischer Hoff; vi fik et Værelse ud    [10]
til den snevre Gade, men snart blev det ombyttet med en
stor Hjørnesal til samme Gade men meest dog til Hovedgaden,
man forlangte 6 Gülden for det dagligt. Det var meget,
men jeg følte mig saa forfrisket og hyggelig her. Bøgh bragte
Brev fra Fru Melchior og fra Hägg, det upractiske Menneske,    [15]
han har af mig hele min Reiseroute og nu først 14 Dage
efter at have faaet den, skriver han at om to a tre Dage er
han i Chur, det er kommet der lige efter min Afreise. Jeg tog
strax en Vogn og kjørte i to Timer med Bøgh, først til Aukirken,
derpaa til Bavaria, da til Basilica og forbi Glypthotheket    [20]
& ud til Siegesthor, gjennem Ludvisstrasse hjem. Bøgh
var henrykt.

Søndag 13. Regnveir. Brev fra den Frøken Ballin som har
faaet Leiligheden efter Frøken Hallager; Brev fra Groserer
Moritz Melchior; Brev fra Fru Melchior. Besøgt Gietl, han    [25]
var paa Landet men kom hjem til Aften, hans Frue i Morgen.
Kjørte ud til Kaulbach Obergartenstrasse No 16½. Blev særdeles


7) varmt] tilføjet over linien, derunder er overstreget varmt 10) i] først skrevet
zur 17) tre] først skrevet 3