H.C. Andersens dagbøger Tekst

Fredag 4de. Gik ind i Caffeen for at drikke Kaffe med
Mælk, det var Fredag og de gave ingen Mælk[,] vi gik da
tilbage til Hotellet og tog vor Frokost. Sendt Brev til Fru
Melchior. Klokken elleve holdt Vognen for Døren, det var
en styrtende Varme, Hesten urolig ved Fluerne. Vi kjørte,    [5]
men en god Fjerdingvei fra Chiavena mod Collico blev Hesten
aldeles vild af Fluerne, slog ud og var ved at vælte Vognen,
Bøgh sprang først af, derpaa Kudsken, endelig kom jeg
ned, jeg var saa mat at mine Been neppe kunde bære mig.
Der var ikke at tænke paa videre Kjørsel med den Hest,    [10]
Kudsken fulgte den tilfods tilbage og Bøgh, bærende Konge-Tasken
gik i den brændende Sol, mellem de hvide Muur[e]
en heel Fjerdingvei. Jeg naaede dog til Hotellet, dryppende
af Sveed, den løb mig over Fingrene fra Haaret. Maatte
skifte Tøi til Skindet, opgav helst hele Touren, Kudsken vilde    [15]
strax skaffe en italiensk Hest der bedre kjendte til Climatet,
jeg tilbød Bøgh at han reiste til Comersøen og kom hjem
imorgen Aften, han vilde paa ingen Maade forlade mig, og vi
toge da Bestemmelse at lægge Hjemveien over Graubünden,
det blev en Reise paa tre Dage istedetfor over Splügen paa    [20]
to og aldeles nyt for os begge. Vi spiiste nu Frokost og jeg
lagde mig paa Sengen og hvilede fra to til fem, dog uden at
sove. Luften trykkende. Jeg vil nu haabe at vi ingen Malheur
have paa Hjemveien. — Middag Kl 8; gik saa iseng.

Lørdag 5. Sov tidlig ind, men vaagnede før Dagning;    [25]
tænkte paa Hestens Fart igaar og blev meer og meer ængstelig
for Reisen. Det var usigeligt varmt; Vandet haglede ud af
alle Porer! i Dagningen stod jeg op og skiftede Nattrøie og


5) ved] først skrevet for 21) Vi] først skrevet Je