H.C. Andersens dagbøger Tekst

flere Officerer. Stor udmærket Middag i Hotellet. I Seng
Klokken 9. Fik Brev fra Fru Melchior.

Søndag 4. Iaftes havde vi Regn, i Dag er Veiret endnu
graat med lidt blaa klar Himmel at øine. Carl Melchior kom
Klokken elleve og kjørte saa med os til Banegaarden. Solen    [5]
skinnede og i 20 Minutter fløi vi til Vernex hvor der ikke var
Plads til os i det nye Hotel Svanen uden paa fjerde Sal, vi
maatte over i den gamle Bygning; de to smaa Værelser
man først bød os vare kolde og behagede mig ikke; jeg fik
disse ombyttet med en Slags Salon, hvor Døren førte lige til    [10]
Havetrappen; vi fik Ild paa Kaminen, der blev hyggeligt.
Middagen toge vi Klokken to ovre i den nye Bygning; de[r]
var en meget lattermild, ung Jødinde, hun kjedede mig med
sin stadige Leen, det var som loe hun af os; jeg indlod mig i
Tale med en ikke ung skotsk Dame. Til Frokost og Aften spise    [15]
vi paa vort Værelse. Lidt Regn.

Mandag 5. Det deiligste Solskinsveir, Bjergene løftede sig
med den rene hvide Snee op i den klare Loft, hvor der høit
oppe stode Lammeskyer. Jeg var meget i Haven i Dag og
følte mig vel der ved. Brev fra Frederik Bøgh, skrevet af hans    [20]
Kone. Jeg sendte Brev til Frøken Ørsted og til Fernanda
Henriques, skrev desuden et Par Ord i Bøghs Brev til Fru
Melchior. Gik saa i Haven under Laurus cerasus og de ægte
Laurbærtræet. Luft, Sø og Bjerge stillede sig i Deilighed. Jeg
har gaaet en Deel i Dag men føler mig træt derved. —    [25]

Tirsdag 6. Iseng iaftes Klokken ni og saa kommer jeg først
op henimod ni til Morgen. Ondt i Halsen. Besøg af den danske


5) kjørte] derefter er overstreget saa 7) det] først skrevet den 12) de[r] ms.
har
den 18) klare] først skrevet hv