H.C. Andersens dagbøger Tekst

hvor Togene gaae til Strazburg holdt vi en halv
Time og naaede saa halv fem Offenburg hvor vi i den venlige
lille By tog ind i Hotel Fortuna, fik ret snart Værelset
opvarmet, spiiste godt (f Ex Forreller), drak god Viin fandt os
vel tilfreds; efter Bordet løb Bøgh lidt om, jeg blev hjemme.    [5]

Mandag 28. Sov godt, oppe Kl 7½. Vi kom med Toget
Klokken 10½. Taage og Solskin kjæmpede, Schwarvalds
Skove vare puddrede med Snee, Vogesernes Toppe ganske
skinnende hvide, der stod en kulsort Luft over Elsas. Solen
brød frem hvor vi kjørte, Engene dampede, Alt stod frodigt    [10]
grønt. Klokken halv to naaede vi Basel og kjørte til »drey
Könige« hvor vi fik Værelset No 22 paa første Sal ud til
Rhinen, den jog afsted, som da jeg for flere Aar siden var her.
Solen skinnede paa alle Husene ligeover for. — Efter at have
spiist, efter Kort, vor Middag, gik Bøgh ud, til Kirke-Terrassen,    [15]
senere gik han igjen ud over Broen. Jeg føler mig træt
og svimmel. Humeuret ikke oppe.

Tirsdag 29. Der blev ikke lagt i Kakkelovnen før næsten
en Time [efter at] vi havde bestilt. Pigen havde givet os ikke
strøgne Haandklæder, de saae ud som de vare kun vredne i    [20]
Vand og derpaa hængt op at tørre, jeg mærkede det først
da jeg havde vasket mig i Øine og Mund og tænkte strax
paa Smitsot, Øiensygdom og Alt hvad der kunde komme.
Værelset var snevert og Meublerne slidte, Opvartningen dyr
og Regningen over al Maade, en Talerken Suppe til os hver    [25]
3 Frank 50 Centimer. Klokken 10 forlod vi dette Hotel som
bør fraraades Besøg, Udsigten kun er fortræffelig og for den
alene tog vi ind her. Klokken 10 kom vi til Banegaarden, der


1) gaae] først skrevet del