H.C. Andersens dagbøger Tekst

1873.

Den første Januar, Onsdag. Iaftes gik jeg iseng henimod
elleve og hørte efter 12, Kanon-Hilsen for det nye Aar. Tænkt
paa Aaret der gik og Aaret som kommer. Halv 10 stod jeg
op og havde Smærte i de løse Fortænder. Brev-Hilsen fra    [5]
Raasløffs i Dresden. Besøg af Moses Melchior[.] 50 Rdlr til Dr
Hornemann, 50 Rdlr til Dr Collin, Pigen som Juleaften fik
1 Rdlr 3 ȋ fik i Dag tilmorgen 4 ȋ. Den lille Thora en Atrap
forestillende en Høne deri Sukkergodt. Besøg af Frøken Hallager,
hun var i Taarer. Meget beklagede hun at jeg iaftes    [10]
saaledes trættedes af Visitter og saa fortæller hun: At hun
igaar havde faaet et saare nydeligt Brev fra Grevinde Holck,
der spurgte hende om paa hvilken Tid hun kunde komme at
besøge mig og hun, Frøken Hallager, havde svaret, Kl 7
Aften, saa er der sjelden noget, derom taler hun ikke til mig    [15]
eller Diagonissen og saa bliver Grevinde Holck ikke modtaget,
da jeg ikke veed det Mindste om hendes Komme.
Kjørt i Melchiors Vogn, med William Bloch ud gjennem
Frederiksberg Alee og hjem forbi sorte Hest og Vartou. Brev
fra den polske Poles, som Frederiksen engang for flere Aar    [20]
[siden] førte op til mig, han vilde udgive nogle Meddele[l]ser
i æstethisk Henseende jeg engang havde givet Frederike Bremer
og Breve han havde fra hende. Han ønskede en kjøbenhavnsk
Forlægger. Jeg blev kjed af det, da jeg ikke vil have


15) taler] først skrevet fort 18) Kjørt] først skrevet Br 21) vilde] derefter er
overstreget
opgive