H.C. Andersens dagbøger Tekst

Mandag 3. Værten beklagede at han denne Gang ikke
havde seet sig istand til at indqvartere os bedre. Vi kjørte ned
til Elben, seilede med Musik over den til Hamborg og tog
ind i Hotel d l'Europe, hvor vi, interimistisk, have et lille
Værelse ud til en Sidegade, fandt i Hotellet Brev til mig    [5]
fra Fru Melchior; Senere bragte Bloch mig endnu et Brev
fra hendet det havde været i Innsbruck, endelig fik jeg ogsaa
Brev [fra] Fru Scavenius og fra Robert Henriques, over
Wien, Inspruck & —, sendt Brev til Robert og Fru Scavenius;
fik ved Bordet en venlig Hilsen af en engelsk Dame hvem jeg    [10]
ikke strax kjendte, det var Daneskjolds ældste Datter gift i
Engeland hun præsenterede mig sin Mand. Ligefor os sad
Kjærulf Gottschalk med sin nette Kone, vi talte sammen
og da de om Aftenen reiste fik vi deres Værelse til Gaden, vi
talte igjen om den gamle Historie med Brystnaalen og jeg    [15]
sagde Konen i hans Nærværelse hvor kjed jeg var blevet af
ham over den evige Gjentagelse, han var ganske godmodig
og jeg lovede at besøge dem i Kjøbenhavn og forære deres
lille Søn en Bog. Afdøde Drevsens Frue var ogsaa ved Bordet
og hørte med stor Deeltagelse om mit Fald.    [20]

Tirsdag den 4. Smukt Solskinsveir. Bloch snorker forfærdeligt.
Jeg vækkede ham, han stirrede som en Søvngjænger
med sjælløse Øine og aaben Mund, det var uhyggeligt, saa
lagde han sig og sov igjen. Gik med ham til Simon Henriques
Contoir, han skrev paa et Kort et Par Ord til sin Læge Dr    [25]
Lambert, Klokken halv eet skulde jeg træffe ham hjemme.
Fandt imidlertid i Hotellet [Brev] fra Fru Melchior der
meente at jeg ikke havde blandet nok Arnikaen med Vand,


9) Wien] foran er overstreget Innsbruck 26) halv] derefter er overstreget to