H.C. Andersens dagbøger Tekst

Zimmermann«, i Mellemacten kom Watts Broder og og
hilsede paa mig han var her med sine to Søstre for at reise
sydpaa; jeg nikke [de] ned til dem

Fredag 24. Koldt, men Solskin. Brev til Fru Scavenius.
Gik med Bloch over i Slottets Værelser, gammeldags i roccoco    [5]
Stiil de fleste; saae Skjønheds Galleriet, Fräulein von
Hagens Billed var der, Botzaris & — Jeg havde Smerte i Knæ
og Tinding, følte mig nerveus, Dørlukkeren aabnede for mig
et Vindue, bragte mig en Stol og tilsidst da Vandringen blev
mig for lang førte mig ud alene, gjennem de fleste Sale vi    [10]
havde været i. Efter Middagsbordet kjørt med Bloch hen at
lægge Kort i Academiet til Kaulbach og Frue, derfra til
Isarthor og »englische Garten«. I Gietls Loge saae vi Prinds
Frederich von Homburg af Kleist, der var fortræffeligt sat
i Scene, ud paa Aftenen kom Max Gietl og fulgte os fra    [15]
Theatret til vort Hotel; mit Portrætkort fik han i Dag.

Lørdag 25. Forlod henimod 12 München, det blev Skylregn
og Tordenveir, som vedblev i Augsburg hvor vi indtraf
i drey Mohren halv to. Efter Bordet gik vi ud i Regnveir,
Byen interesserede Bloch, vi saae paa de gamle Huse med de    [20]
halv afblegede Billeder paa Murene, var i Domkirken, siden
saae jeg mig her ikke mere om. Gode Senge. Vi saae i Hotellet
Salen hvor Fugger havde trakteret Keiseren; det er en
ganske storartet gammel Gaard. Var ved Fuggers Monument.

Søndag 26. Godt Veir, Solskin men koldt. Kom i det sidste    [25]
Øieblik til Banegaarden, fik en Vogn alene men snart steeg
en Dame fra Wiirtenberg ind. Egnen frugtbar, idyllisk,


4) Fredag 24] først skrevet Torsdag 25 6) Fräulein von Hagen ɔ: Charlotte
von Hagn