H.C. Andersens dagbøger Tekst

varm men let. — Gik senere ned til Broen over Donau,
Strømmen bred og dyb, skjød sig storartet fremad; høie
skovgroede Fjelde Solen var nede men Straaler fra den lyste
i Luften bag den høi[t]liggende Kirke; der var en mægtig
Stemning. Senere gik jeg igjen med Bloch ned til Donau og    [5]
spadserede i den varme Aftenluft om i Byen.

Søndag 5. Meget varmt. B, er meget søvnig om Morgenen
og ikke let at faae op; han vælger altid de dyreste Retter,
holder mere af Viin end Øl, ønsker Sukkerbrød & — kort er
lidt dyrere end jeg selv, men dertil særdeles godmodig, opmærksom    [10]
og fornøiet ved hvad han seer. Jeg har Fornemmelse
af at jeg er lidt ærgerlig og heftig imellem. Klokken
halv to forlod vi Linz, snart kom Bjergene nærmere og nærmere,
nogle belagte med Snee. Floden Salzach var for Øieblikket
med meget Vand. Vi toge ind i Østereichischer Hof    [15]
og fik et stort godt Værelse i Stue-Etagen ud mod Floden,
der i rivende Fart jager forbi; efter at have spiist førte jeg
Bloch op paa Capuziner Bjerget hvor vi fra Stationerne nød
en viid Udsigt over Staden og Floden. Bjergene saa skovgroede
nær ved og de fjernere med Snee. Smuk Solnedgang,    [20]
med guldbræmmede Skyer; det saae ud til Regn, men var
en stærk Blæst saa Støvet foer i Hvirvel langs Flod-Promenaden. —

Mandag 6. Sov daarligt, da Bloch ligger meget urolig og
hans Seng knagede og bragede saa at jeg hvert Øieblik vaagnede    [25]
derved. Sendt Brev til Fru Melchior og til Johanne
Melchior
, gik med Bloch til Mozart Monument, Slottet og de


15) Østereichischer Hof ɔ: i Salzburg 22) Flod-Promenaden] ms. har Flod,
Promenaden. Promenaden først skrevet Promeden