H.C. Andersens dagbøger Tekst

Fredag 3. Utaaleligt varmt; gik med Bloch og Hägg til
Capucinerkirken og viiste dem Monumentet af Canova og Ligene
i Glaskister. Lagde Kort hos Falbes og kom kogt og halv
opløst til Hotellet. Blev hjemme til henimod tre, kjørte da ud i
Josephsstadt til Junks Forældre, en Major, som havde været    [5]
med oppe i Veile og Aarhuus under Krigen, han roste særdeles
de danske Soldaters Tapperhed og den smukke Natur,
selv lignede han en Corporal, Konen var svær og venlig.
Der var en Baronesse som kjendte mig fra Maxen hvor hun
havde været sammen med mig hos Fru Serre, der var en    [10]
Frøken Frohmann fra Jena og endelig en Professor Vogel,
i Familie med Maleren Vogel [von] Vogelstein. Ved Bordet
fik jeg Noget i Halsen der stak som en Knappenaal, jeg
maatte ud og hoste, kunde aldeles ikke faae det op, tilsidst
gik det ned; jeg blev meget forstemt og tænkte paa snarlig    [15]
Død. Klokken 6 sagde jeg Farvel. Kjørte til Hotellet og blev
hele Aftenen der.

Løverdag 4. Oppe Klokken 6. Vi kjørte tre Qvarteer til 8
ud til Jernbanen hvor vi traf Raben og Holk, de vilde med
samme Tog til Salzburg Kammerherre Krog vilde til München.    [20]
Det var en brændende Solhede, men hele Egnen i deilig
Friskhed, Bøgeskovene saa udsprungne, Enge med slyngende
Bække, Begnilleker og gule Blomster i Græsset, Bjergene
løfte sig, enkelte med Sne, i Horizonten. Bloch syntes
meget glad. Vi kom halv to til Linz og toge ind i den    [25]
gyldne Kanon hvor vi fik et godt Værelse til Gaden, efter at
have vasket os for den forfærdelige Støv og spiist gik vi paa
Promenaden hvor der var Musik og mange Folk. Luften


8) Corporal] først skrevet Cop 12) [von] ms. har ved 20) Krog ɔ: Krag