H.C. Andersens dagbøger Tekst

til de tre første Acter, gik saa alene hjem da Bloch maatte
have noget med af sidste Act.

Lørdag 20. Oppe 6½. Vi fik en forfærdelig stor Regning.
Daglig maatte betales 6 Thaler for Logi, de to Værelser, det
er otte Rdlr dansk altsaa 16 Rdlr for de to Dages Logi, det    [5]
ærgrede mig og vil endnu ikke ud af Hovedet. Vi kom en
Time før Affarten til Banegaarden, Veiret særdeles smuk,
Bloch glad over Alt det Nye. Klokken 12 kom vi til Dresden
og toge ind i Hotel Bellevue med Udsigt opad Elben mod
Banebroen. Udmærket Table d hote. Gik med Bloch hen til    [10]
Fru Serre, Margarith modtog os, Fru Serre var meget daarlig,
det var Vattersot, man turde ikke sige hende jeg var der,
da det vilde sætte hende i for stærk Sindsbevægelse. — Kjørte
til Posthuset og fik Brev fra Jette Collin og fra Fru Melchior.
Vi gik der paa hen til »der Zwinger«, som særdeles    [15]
interesserede Bloch. Træerne udsprungne, Frugt[t]ræerne
med Blomster.

Søndag 21. Kjørte hen til General Raasløffs, efter først at
have besøgt Katolskkirke; det var aldeles sommervarmt, min
Vinterfrakke blev for tung og varm. Hjertelig Modtagelse    [20]
af Fru Raasløff og Datter, hun fulgte os hen til Digteren
Ipsen, men han var ikke [at] finde, derpaa ud til Beaulieu-Marconnay,
som ogsaa blev inderlig glad, Fruen var i Kirke,
Datteren talte jeg med, jeg skulde blive der til Middag, men
vidste at Bloch ventede mig hjemme, vi bleve da indbudt    [25]
til Tirsdag Middag Kl 2. Carl Serre havde søgt mig i Hotellet,
Kl 4 vilde hans Moder see mig; jeg kom der hen, hun
sad i Sophaen, veemodig glad ved at see mig, tilbød mig sin


13) Kjørte] først skrevet Gik