H.C. Andersens dagbøger Tekst

mærkeligste Bygninger, samt Udsigten fra Broen over Blegmandens
Eng til Kirken.

Løverdag 13. Tidlig paa Morgenen kom Biskop Engelstoft
og indbød os til Frokost, jeg undskyldte mig og han,
Frue og Datter mødte da Klokken 12 paa Banegaarden, det    [5]
var en rygende Storm; jeg fandt derude Bentzon og Søster
fra Christiansdal. Kom ivogn med en Nordmand fra Laurvig
der gik til Hamborg, han havde fra Morgenstunden reist fra
Aalborg, saa at det blev en Reise paa 60 Miil. Ved Strib
fygede Støvet fra Veien ud paa Dampskibet, Søerne væltede,    [10]
det var svært at holde paa Hatten, Vandet saa grønt og klart,
vi kom en halv Time for seent, saa at vi ikke kom til Middagsbord,
men fik kun en Talerken Suppe. — Den ny Bane førte
tæt forbi Slesvig By, saa at vi saae Gottorp Slot. — Vi havde
forsinket os saaledes at vi først halv elleve naaede Dam-Thor    [15]
ved Hamborg, da vi kom til Hotel de l'Europe fik vi,
efter mit Telegram imorges, et udmærket godt og stort Værelse
paa første Sal ud til Alsteren; her var lagt i Kakkelovnen
vi spiiste paa Værelset, saae ud over Alsteren og gik tilsengs
omtrent halv eet paa Natten.    [20]

Søndag 14. Har hvilet udmærket i den gode Seng, stod op
halv 9, drak Kaffe og gik saa med Bloch forbi Børsen om i
Gaderne og op til Simon Henriques fra hvem [jeg] iaftes
fandt Kort her i Hotellet. Vi traf hans Frue, han var selv
tilmorgen taget til Berlin. Bloch gik nu ene hen i zoologiske    [25]
Have. Senere gik vi om i den gamle Deel af Byen, hvor de
snevre Gader med Kanalerne interesserede ham meget. Spiiste
ved Table d hote, jeg hvilede ovenpaa og vi bleve hjemme hele
Aftenen, William fandt at det var en rigtig gemytlig Aften.

Mandag 15 Stod op lidt efter 6; gik til Omnibus Kl 8 og    [30]