H.C. Andersens dagbøger Tekst

Fredag 18 Brev fra Frøken Plesner, Brev fra Redacteur i
Königsberg om Bidrag til hans Bog. Brev fra Clara Heinke. —
Veiret noget graat tilmorgen. Maven ikke i god Orden. I
Morgenbladet staaer et smukt Digt til mig i Dag. Brev fra
Fru Henriques og lille Marie. Besøgt Sembs. — Fik en stor   [5]
smuk Bouquet med Mosrose, Ax, Hindbærgrene & der fulgte
et Brev i Eventyrform med. Min Mave urolig, jeg meget
febril og med Hold over Lænder og under Bryst. Klokken
lidt før halv 6 kom Birch........, Amtmand Collet og
Consul Petersen og afhentede mig til Festen, vi kjørte gjennem    [10]
Hovedgaderne, Veiret truede hele Dagen med Regn,
der var en Deel Folk paa Veien ud til bothanisk Have og
mange Folk derudenfor. Huset var rigt og festligt smykket
med Blomster. Min Buste gjort paa en halv Dag, efter Photographi,
af Middelton stod paa Pjedestal med Blomster   [15]
om og neden under et Basrelief med en Svane. Der var mange
Herrer og Damer; Festborde dækkede i Haven. Pastor Moe
holdt en Tale til mig fra Husets Trappe, efter at først en
Sang af Bjørnson var afsjunget; der var stort Musikchor,
men Sangen gik ikke godt. Moe berørte at jeg først nu kom   [20]
op til Norge, men jeg jo alt længe havde sendt mit aandelige
jeg her op og sluttede med en Slags kirkelig Velsignelse at
Gud maatte bevare mit unge Sind og Digtningens Aand
i mig. Jeg fortalte at da jeg var en lille Dreng i Odense og
kom i Skole var Læreren en alvorlig Mand men med et mildt   [25]
Sind for mig, han var Nordmand og heed Velhaven i Slægt
med Digteren her[;] at han især i Religionstimerne klarede


5) Sembs] først skrevet Sems 9) Birch..... ɔ: Birch-Reichenwald 16)
et] først skrevet en 25) men] først skrevet med 26) i] derefter er overstreget af