H.C. Andersens dagbøger Tekst

vore Piger en Billet til Kaliffen paa Eventyr. Modtog Idé og
Virkelighed, deri en smuk Replik om Lykke Peer. Hentet hos
Reitzel 200 Rdlr for Bogen (nu har jeg modtaget 400 Rdlr)
satte 100 Rdlr i Sparekassen. Middag hos Melchiors, derfra
i Theatret til Slutningen af Alferne. Dagstelegraphen en smuk    [5]
Anmældelse af Lykke Peer

Fredag 9. Graat Veir. Ikke vundet i Lotteriet. Fik i Musik
Lykke Peers Sang komponeret af Baronesse Rosenkrands,
min Gudsøns Moder. Læst for de Mindste i Frøken Zahles
Skole. Idag en smuk venlig Anmælde[lse] i Dagens Nyheder    [10]
om Lykke Peer.

Løverdag 10. Fik fra Reitzel 40 Exemplarer af den illustrerede
Udgave af Lykke Peer. Sendt med Brev et Exemplar
til min Gudsøn Rosenkrantz, et til lille Marie Henriques med
Indskrift: min mange Aar forlovede, indtil videre, til Poul    [15]
Melchior, Poul Bloch, Eduard Collin, min Gudsøn Jonas
Collin. Middag hos Melchiors, derfra i Theatret.

Søndag 11 Klart Frost-Veir og Solskin. Hele Kongehuset
kjørte imorges forbi min Dør, frem og tilbage fra Kirken det
er nok første Gang. Bragt lille Mathilde Koch de illustrerede    [20]
Eventyr. Den lille Prinds Valdemar og Prindsesse Thyra hver
een. Den lille Christian Carl Frederik, det er vist nok den
første Bog han har faaet. — Steen Andersen Bille og Magnus
fik ogsaa hver sit Exemplar. — Hos Henriques til Middag med
Melchiors, Billes, Irmingers Magnus & —    [25]

Mandag 12. Fik for min Vexel fra Scudder i Nev York
237 Rdlr. Satte de 200 i Sparekassen. Fik Brev fra min lille


13) Lykke Peer ɔ: Eventyrene 15) Aar] først skrevet Forl 27) 237] foran
er overstreget
200 Rdlr