H.C. Andersens dagbøger Tekst

Nu for Jerichau løfter jeg Kruset,
Han gjør Kjøbenhavn til Rom.

Jeg læste et Par Eventyr. Veiret sommerligt smuk; træt gik
jeg tilsengs halv elleve. Brev fra Grevinde Holstein.

Fredag 15. Varmt Sommerveir. Varmt i mit Værelse, skrevet    [5]
lidt paa Lykke-Peer, men træt af Opholdet da Værelset
ikke er godt, Sengen heller ikke bequem. Drøsset om. Sendt
Brev til Fru Melchior. Ønsker mig afsted. —

Løverdag 16. Veddeløbsdag, mange Bekjendter kjørt forbi,
Grevinde Holsteins, Grevinde Frijs &, fik Hilsen paa Hilsen    [10]
mens jeg stod ved Gitterlaagen ud til Veien. Brev fra Edgar
Collin
om Huusleiligheden, han vil at jeg skal leie paa et
halvt Aar og selv sørge for Gardiner, det sidste vil jeg ikke
og skrev igjen Brev. Besøg af Fru Melchior som bød mig
med til Veddeløb det vilde jeg ikke. Indbudt at fløtte ud paa    [15]
Rolighed paa Tirsdag. — Krigen brudt ud mellem Frankerig
og Preusen. Meget smukt Sommerveir.

Søndag den 17de. Smukt Veir. Henriques saae allerede efter
franske Krigsskibe. Igaar stor Skydning fra Søen, vor
Marines Øvelser. Anden Vedeløbsdag; igaar seirede de preusiske    [20]
Heste, efter disse kom de svenske. Kongen af Sverrig,
Prindsessen af Wales og Dagmar vare der. Til Middag,
Høedt, Magnus og Poeten Bloch, læste for dem Begyndelsen
af Lykke Peer; de syntes opfyldte deraf. Mange Hilsener af
de Veikjørende. Sendt Brev til Grevinde Holstein    [25]

Mandag 18. Idag er det Grev Holsteins Fødselsdag. Sommerveir.
Idag reise de Tydske som ere paa Badeanstalten,


1) Nu for] først skrevet For Je