H.C. Andersens dagbøger Tekst

Til Aften kom Luzie her over, læste for dem. — Synes
efterhaanden mindre om Romanen »Svenskerne paa Kronborg«,
de Scener man ønske at kjende erholde man egentligt
ikke.

Løverdag 28 Oppe lidt over syv. Solskin. Brev til Eckardt.    [5]
Fru Scavenius sendte mig fra sit Drivhuus deilige Sommerroser,
især en guul Theerose og en blegrød vare deilige. Den
ene dufter som Thee den anden som Æble. Brev fra Digteren
Mads Hansen i Hundstrup ved Svendborg om at faae Bidrag
til en Almanak han vil udgive med Anton Nielsen. Brev fra    [10]
Robert Watt. Brev fra Fru Jette Collin med en Vifte som
jeg skal skrive Vers paa. Brev fra Moses Melchior med Efterretning
at Melchiors vare indtrufne i Ems. Til Aften var her
Forpagter Konen Fru Fabricius, med en Fru Fabricius fra
Kjøbenhavn, hendes Mand er Broder til døve Fabricius ved    [15]
det kongelige Bibliothek, desuden var her en Frøken Rønne,
Søster til Præsten paa Borreby og dennes Pleiedatter. Læste
for dem Eventyr og Historier.

Søndag 29. Solskin og mildt Veir. Brev til Mads Hansen.
Brev til Fru Melchior i Ems, Brev til Moses Melchior i Kjøbenhavn.    [20]
Fik de tre sidste Nummere af »Dagens Nyheder«
sendt i Krydsbaand, jeg skulde have modtaget 7 Nummere.
Efter Middagsbordet kjørte Fru Scavenius og Frøken Schumacher
til Borreby, jeg blev ene paa Basnæs, Aftenen stille,
mange Myg i Haven. Halv elleve kom Fruen hjem; jeg læste    [25]
for mig selv.


13) Ems] tilføjet over linien, derunder er overstreget Schweiz 16) desuden] foran
er overstreget
Jeg læste f 20) Kjøbenhavn.] derefter er overstreget Glemt at nedskrive,
igaar fik jeg ogsaa et rart B