H.C. Andersens dagbøger Tekst

Mandag 31. Sov febril oppe før otte, sendt Brev med
Udklipning til Fru Daoust, gav Vertinden mit Portrætkort
og Livre l'image. Ved Bordet drak de nærmeste min Skaal.
Fru Geibel mindede mig igjen om at boe hos dem naar jeg
kom til Leipzig. Kom en heel Time for tidlig til Banegaarden,    [5]
traf Mørk, som syntes forstemt. — Jeg var nerveus ved at
staae i Række. Halv tre kom vi til Cannes og toge ind i
Grand Hotel, da vi vilde boe ud mod Havet maatte vi ned
i en Havebygning. Søen blikstille og dog stærk Brænding.
Da vi havde spiist til Middag i Hotellet var [det] saa mørkt    [10]
at vi maatte lyses ned til vor Pavillon. Jeg følte mig ængstelig
ved at sove ene her i denne Eensomhed, en Væg skildte Jonas
fra mig.

Februar.

Tirsdag 1ste. Kunde ikke falde isøvn og da jeg fik Søvn    [15]
var det i febrile korte Tider, altid halwaagen, og at Nogen
vilde bryde ind. Ømhed i Penis; ikke Aabning. Veiret særdeles
smukt; spadserede med Jonas ned til den gamle Deel
af Byen i smukt varmt Solskin. Brev til Fru Collin. — Været
lidt om i Gaderne, Solen varm.    [20]

Onsdag 2. Tog tidlig fra Hotellet, maatte vente en heel
Time paa Banegaarden; smuk Fart om Antibes, store Fjeldsprængninger,
op ad Dagen nogen Regn, naaede Marseille
Klokken lidt over tre, tog ind i Grand Hotel dela paix paa


8) maatte] først skrevet mod 15) jeg] først skrevet bl 24) paix] først skrevet
pais