H.C. Andersens dagbøger Tekst

Mødte paa Terrassen den gamle Pastor Baggesen og talte
med ham. — Pigen havde kastet mine Tænder fra Glasset i
Vandkanden, der fandt jeg dem heldigviis.

Løverdag 20. Imorges da jeg lukkede Hausknecht ind hang
min Pengepung løst om min Hals, han saae paa den, mon    [5]
han kommer til Natten og qvæler mig for at faae den. Brev
til Jürgensen i Locle. Ved Middagsbordet 12½ træffer jeg
den bayriske Gesandt von Dönniges, han kom fra Spanien,
vi fik Plads sammen og han trakterede med Champagne,
siden røg jeg Cigar hos ham paa hans Stue. Jeg har ondt i    [10]
Bryst og Svælg.

Søndag 21. Sneeveir. ¼10 gik Toget. Sneen laae rundt
om. Der var meget varmt i ikke Røg-Coupéen, da vi
naaede Genfersøen var Sneen smeltet, men ved Genf blæste
en gjennemtrængende iiskold Nordvind. Tog ind i Hotel    [15]
Couronne, Søen vælter store Bølger, ingen Dampskibe ere
gaaede i Dag; igjen længe kold paa mit Værelse. Ved Tabl
d hote en Hanoveraner. Endeligt fik jeg det varmt ud paa
Aftenen. I Theatret Le Postillon de Lonjumeaux ×

Mandag 22. Brev fra Reitzel om de tre Eventyr der skulle    [20]
komme til Julen, han ønskede eet til, jeg gik hjem og afskrev
»Lykken kan ligge i en Pind«, sendte dette med Brev til
Eduard Collin og dedicerede ham Eventyrene. Sendt Brev
til Fru Melchior i Algier. Men først gik jeg op til Jules Jürgensen,
hans Vogne stod i Haven, Portneren sagde han var    [25]
der ikke, jeg skyndte mig afsted uden at lægge Kort, da der
var en stor Hund jeg frygtede for vilde bide. Det er stille


16) Couronne] først skrevet Courone 16) vælter] først skrevet vælder 22)
ligge] først skrevet lik 24) Melchior] først skrevet Melg