H.C. Andersens dagbøger Tekst

tyroler Landskab, jeg vendte samme Vei tilbage, træt i Fødderne.
Gik om Aftenen i Theatret og saae 1ste Act af Mönch
und Soldat af Frederich Kaiser. Sparzits i Parquettet var
imidlertid en daarlig Plads da Sidegangen var opfyldt med
Staaende.    [5]

Mandag 8. Oppe Klokken 7; Solskin. Klokken henimod
10 gik Toget jeg var ene i en Vogn hele Veien paa eet Qvarteers
Fart nær, da jeg havde to Damer fra Station til Station.
Der var næsten for opvarmet; deiligt Skue til de sneebedækte
Bjerge, endnu stode enkelte Løvtræer og Buske med grønne    [10]
Blade; kom forbi Chiemsøen. En smuk Tour. Klokken fire
naaede jeg München, Prinds Carl var med i Toget, han mindede
mig om Professor Hjort, Dronningen af Bayern og
hendes Søn vare paa Banegaarden at tage mod ham; jeg
var uvis om jeg vilde tage ind i »Bayrische Hof« eller »blaue    [15]
Traube« valgte det sidste, de vilde føre mig op i tredie Etage,
men da jeg ikke vilde fik jeg et meget godt Værelse i første
til 1 Gylden 12 x. Verten kjendte mig og spurgte om min
Søn (det var Viggo han meente). Nu ude af Østerige føler
jeg mig hyggeligere og mere vant. —    [20]

Tirsdag 9. Smukt Veir. Brev fra lille Thea Melchior og
Fru Lund. Brev fra Eckardt og Scharff. Brev fra Henriques.
Sendt Brev til Eduard Collin og til Boghandler Reitzel. Gik
op til Geheimeraad Gietl, Datteren, nu fuldvoxen traf jeg paa
Gangen, Moderen stod ved at gaae ud, jeg blev inderlig glad    [25]
modtaget; gik saa hen i Gartenstrasse til Fru Kaulbach, hvor
syntes hun glad ved at see mig, bad mig bestemme en Middag


3) Sparzits ɔ: Sperrsitz. Først skrevet Sparr 15) tage] derefter står jeg 17)
da] d først skrevet j