H.C. Andersens dagbøger Tekst

Torsdag 14 Fik et smukt Værelse til Gaden paa anden Sal.
Det regner; travet til Teynerkirken men kunde ikke finde
Tycho-Brahes Gravsteen, der er vist reist et Altar foran.
Vexlet Penge og faret vild paa Hjemveien, men efter lang
Vandring kom jeg i den rette Gade med Hotellet. — Tog en    [5]
Droske og kjørte op til Hradsin, saae Kirken der staaer nu i
9 Aar under Restauration, besøgte den hellige Nepomuks
Grav; Keiseren var netop indtruffet her paa Hradschin.
Kudsken kjørte mig ned om Haven og en anden Vei ind i
Byen; øverst deilig Nedsigt, jeg vilde have været i Jødeqvarteret    [10]
men frøs saaledes at jeg lod ham føre mig hjem
i Hotellet for snarest at varmes ved et Glas Scherry. — Meget
lille Table d hote. Gik en Tour op paa Volden og saae ud
over Jernbanen mod Brünn; Veiret har klaret sig.

Fredag 15 Tidligt iaftes gik jeg [i]seng og vaagnede efter    [15]
Midnat; gjennem Sprækken i Døren ind til Naboen skinnede
et rødligt Lys, det bevægede sig, der var ganske stille, jeg
tændte Lys, saae paa Uhret, det var halv eet. Da det blev ved
at lyse stod jeg op og ringede, jeg var bange for at der
kunde være Ild, Ingen kom; jeg laae nu til halv to, da hørte    [20]
jeg Nogen derinde og Lyset blev slukket, om man maaske var
sovet fra det. — Oppe halv otte, smukt Veir. Kl 12 kjørte jeg
med blandet Tog til Bardoviz; snavset men magelig Vogn;
det varede henved fire Timer; en skrigende leende, fælt talende
Tydsk, vist Wienerinde var i Vognen. Der blev meest    [25]
talt Böhmisk i hele Landet. I Bardoviz vidste Vogn-Conducteuren
ikke her var Hotel til at overnatte, jeg havde bestemt


1) et] først skrevet en 12) Scherry] først skrevet Cherry 23) Bardoviz ɔ:
Pardubitz 24) henved] først skrevet hele