H.C. Andersens dagbøger Tekst

til Biskop Engelstoft og til Eckardt og Scharf, samt til Fru
Generalinde Raasløff. Efter Middagsbordet kom her en
Maler
Eckardt med Anbefalings Brev; han blev her til Aften,
ligesaa var en ung Jødinde Jacobi, der har gaaet i Skole hos
Fru Jolson, en yngre Frøken var med, jeg læste flere Eventyr    [5]
og de syntes begge glade. Fik Brev fra Enkedronningens
Bibliothekar Hr Meidel om at sende Frøken Plesner i London,
af og til nogle Eventyr.

Onsdag 22 Solskins Veir; Ulrik Adolph og en Skolekammerat
Søn af Grevenkop Castenskjold kom i Nat og er nu paa    [10]
Jagt. Grev Holstein taget til Vælgermøde i Skjelskjør. Sendt
Brev til Postmesteren i Skjelskjør og til E Collin samt Fru
Lund, Malerens Kone. Klokken 1½ reiste jeg fra Holsteinborg;
hvor var Grevinden god og hjertelig, hun gav mig med
et Brev til Fru Serre som hun ikke kjender, hvad mon det    [15]
indeholder? hun vilde føre mig til Vognen og det var, at
alle Gaardens Folk havde hun samlet, Karle og Piger, hver
stode for sig og raabte tre Gange Hurra. Bodil og lille Elisabeth
løbe med ud i den forreste Vogn at sige Levvel. Før
Klokken halv fem var jeg allerede i Korsør Hotel Store Belt    [20]
og fik eet af mine sædvanlige Værelser ud til Jernbanen, her
sidder jeg nu efter en lille Middag og ryger Cigar. Gik
iseng Kl 9.

Torsdag 23. Det blæser stærkt og er Regnveir. Gav Hotelverten
Hr Petersen en Afskrift af mit Digt: Korsør, som glædede    [25]
ham. Efter Kl 9 gik jeg ombord paa Eideren, der vare
mange Reisende, mellem disse en Kjøbmand fra Faaborg som


5) Jolson ɔ: Joelsson 9) Onsdag] først skrevet Fredag 19) Vogn ɔ: Port
19) Før] tilføjet over linien