H.C. Andersens dagbøger Tekst

Jeg takkede og sagde at de havde forskaffet mig en uendelig
stor Glæde, opfyldt et af mine høieste Ønsker at have blivende
Plads hos dem, jeg fortalte nu Historien om Mødet
med Thorvaldsen for 50 Aar siden netop uden for Kanalen
hvor nu Studenterforeningen [laa] og hans Ord i Rom til    [5]
mig: »At vi skulde blive Venner«, det drømte jeg ikke om
da, men endnu mindre at her skulde reise sig Ungdommens
Bo, Studentens Hjem som skulde give mig en Plads og de
vilde sige naar de vidt omfra kom her og saae mit Billed,
ham kjende vi, fra vi vare Børn, vi kjende hans Eventyr! jeg    [10]
vilde Ønske de vilde bevare denne Følelse for mig, og jeg
vilde leve i deres Erindring. Jeg fik nu 9 Gange Hurra. I
Senoriatet spiiste jeg og Seniorne drak min Skaal; gik saa
op i Læsesalen hvor min Buste stod til Høiere nærmest Vinduet
ved Ingemanns og Wessels; Ligeover for Heiberg,    [15]
Hauch og Baggesen. Der var Tobaksrøg og aabne Vinduer,
jeg skyndte mig bort, (talte ved Opgangen paa Trappen
med Franskmanden Martin); særdeles glad kom jeg hjem.

Søndag 5 Sept. Solskin men koldt; besøgte Gottlieb Collin
der var ved Festen og opfyldt af den, besøgte Hartmann og    [20]
Scharff. Brev fra Fru Scavenius. Besøg af en Enke Jensen,
hvis Søn er Student, han havde fortalt hende om mit Eventyr:
Solskins Historier og det var indskudt hende at søge
Hjælp hos mig. Besøgt Drevsens i Rosenvænget og tog Middag
hos Linds. Til Aften kom et Bybud med en Pakke, det    [25]
var en Tigger Protokol om at tegne sig for Bidrag.

Mandag 6 Sept: Vaagnede meget tidlig, saae Solen staae


6) Venner] først skrevet vent 9) vilde] derefter er overstreget ikke 19) 5] først
skrevet
4