H.C. Andersens dagbøger Tekst

hendes kongelige Forældre det danske Flag [ikke] der var
heiset, mens det vaiede fra alle andre Bygninger, det var en
Uhøflighed. Capitain Sommer fandt at det var aldeles i sin
Orden, vi havde skandinavisk nok foruden, Manden var i
sin fulde Ret. Jeg sagde det skal straffes, omtales, jeg skal    [5]
gjøre det. I Theatret Thrymsqviden, jeg sad hos Hartmann
og Bournonville vi ere alle tre fødte 1805. Jeg i April, Hartmann
i Mai, Bournonville i August. Idag Besøg af Bournonville
der fortalte mig om sin ny Ballet Cort Adler.

Torsdag 19. Stor Tandbyld, Theodor kom og skar den,    [10]
mit Been itu paa flere Steder, Theodor vil nu forsøge med
Zink-Salve. I Musikforeningen Dryadens Bryllup; sendt Brev
til Frøken Plesner i London og Lorck i Leipzig om Dryaden.
I Dag høi Snee i Gaderne.

Fredag 20. Iaftes opførtes paa Alhambra: Meer end Perler    [15]
og Guld. Hos Minét hørte jeg at Casino har gjort Indsigelse
derimod og der blev svaret at de havde Forfatterens
Tilladelse. Jeg har ingen givet. Frøken Hallager fortæller at
Alhambra[s] Directeur var igaar for at tale med mig om
Tilladelse, men jeg var ikke hjemme og har ikke svaret    [20]
ham. Evigt Skjænderi med Pigen og Frøkenen, jeg er er
kjed af det og deres Fortrolighed til mig derom. Gnaven og
i kjedeligt Humeur. Nok engang Correcturark til Amerika
(paa Dryaden).

Løverdag 21 Smukt Solskin. Besøg tilmorgen af Carl Block,    [25]
som med sin Kone er kommet hjem her i Tirsdags Aftes.
Traf hos Melchiors den unge Maler Lorange. Telegram fra


18) Tilladelse] først skrevet Deel 23) engang] først skrevet et C 23) Correcturark]
først skrevet Løver