H.C. Andersens dagbøger Tekst

til Fru D. Melchior. Endnu i Dag ligger Grevinden.
Det er trykkende varmt, jeg gidder ikke bestille Noget og
ligger paa Sophaen. Brev fra Fru Melchior i Kjøbenhavn.

Løverdag 15. Særdeles varmt. Igaar var det 25 Grader i
Skyggen. (Gik lidt med gamle Grevinde iaftes). Sendt Brev    [5]
til Overlærer Sick i Odense og til Hoteleier Petersen i Korsør,
skrevet 8 Dage for gammel Dato. Besøg af Skolelærer Nielsen
fra Ørsløv, Grevinden bad mig igaar om jeg i Dag vilde læse
for Bønderne der i Skolen, jeg lovede at komme fra 3 til 4.
Det danske Flag var heiset ved Skolebygningen. Da jeg    [10]
traadte over Trinet stødte jeg Hovedet mod den lave Karm,
saa at jeg maatte strax bade Hovedet med koldt Vand og
Salt. Jeg læste: Barnet i Graven, Den grimme Ælling (og
paa Lærerens Opfordring Børnesnak) og Det er ganske vist;
jeg fik tre Gange Hurra og kjørte hjem i brændende Solhede.    [15]
Ikke husker jeg en Sommer varm som denne. Kl 7 var
det endnu 21 Grader i Skyggen. Spadserede ved Strandbreden
i Haven.

Søndag 16 Samme Sol-Varme. Sendt Brev til Fru Melchior,
deri Blomsterblade og en død Sommerfugl. Spiiste halv    [20]
fem og kjørte i stærk Varme med Solen lige i Ansigtet, Klokken
6, var i Korsøer halv ni, hvor jeg traf Robert Watt der
kom fra Silkeborg; gamle Drevsen sidder daarligt i det, Sønnen
ødelægger ham; mit Brev til Gjestgiveren var af Opvarteren,
eftersom Datoen var forældet, ikke taget Notits af    [25]
og kastet hen; Petersen vidste Intet om min Ankomst, men
Watt havde bestilt Værelse til mig, vi sladdrede ungdommeligt
ved et Glas Viin. 24 Grader i Skyggen.


19) Melchior] M først skrevet He