H.C. Andersens dagbøger Tekst

blev beklappet. Fik i Dag fra Fru Donner et »A« i Forglemmigei. —

Juli.

Onsdag 1ste. Glædet mig ved at læse »Mozarts Freund«.
Tilmorgen forbandt Dr Markus Benet og og satte Hefteplaster    [5]
om det; Bandagen kunde jeg tage af, men jeg savnede
den og fik Lov at bære den. Om Aftenen flere af Familien,
jeg gik tidlig iseng.

Torsdag 2. Sov urolig; oppe 4½; hele Huset tidlig oppe;
jeg blev forsynet til Reisen med skaaret Smørrebrød og Portviin    [10]
i en ny Reiseflaske. Telegrams, Vask, & Alt var betalt,
jeg fik ikke Lov at afgjøre det. Sendt Brev til Fru Etatsraadinde
Donner. Hr og Fru Warburg førte mig paa Banegaarden
lidt efter Kl 6, jeg traf der Baron Bertow med sin engelske
Frue og Datter, som første Gang besøgte Danmark;    [15]
dernæst Bertow med Kone født Grevinde Holck. & Jeg kjørte
i Vogn med Bertougs, det var lidt besværligt at stige ud og
ind. Megen Træk, da de altid aabnede det Vindue Blæsten
stod paa. Gamle Grevinde Alefeldt var ogsaa med, hun kom
fra Tøplitz. I Fredericia, var en af de høiere Told Herrer som    [20]
hjalp mig at bære mit Tøi, det gjorte i Striib ogsaa Hr Redsted,
der bad mig hilse sin Søster og Collins. Han lod mig
tidligere end de andre Reisende sidde ind i en Vogn, som


5) Hefteplaster] først skrevet Heftepladse 7) flere] f først skrevet k 10)
Smørrebrød] først skrevet Smøreb 11) Vask] først skrevet Vadk 14) Bertow
ɔ: Bertouch 20) Tøplitz ɔ: Teplitz