H.C. Andersens dagbøger Tekst

Wain og hans Søster derhen; en Vogn holdt udenfor deri
sad Fru Falsen og Fru Scheele, samt Kammerjunker Fønss
og Grev Moltke fra Nørager, de vilde en Tour. Nyrup Liebes
og Frøken Lange ere endnu ikke indtrufne. Jeg fik Værelse
paa første Sal, 1 Thaler 10 Silberg. men her var ikke Udsigt    [5]
jeg valgte da i tredie Etage hvor jeg seer ned i Floden og ud
paa Bjergene, koster 20 Silbergrossen. Gik med Fru Falsen,
Fru Scheele og Fønss i Cuursalen der er høist ellegant. Nogle
unge Damer stode stille og betragtede mig, syntes at kjende
mig. Tidlig iseng. (Ved Table d hote kun Danske.)    [10]

Mandag 8. Vaagnede tidligt ved en hostende Nabo, sov
igjen og hørte Musik under Vinduerne. Sendt Brev til Fru
Melchior og til Grev Moltke Hvitfeldt for at lykønske ham
paa hans Fødselsdag den 10 Juni. Var indbudt af Fru Falsen
at tage med til Stolzenfels, men jeg bliver her. Ved Middagsbordet    [15]
trakterede Hr Bogø, os Danske, fem i Tallet med
en hvid, varm sød Viin. Gik om Aftenen i Cuursalen hvor de
spillede et Nummer af Lumby; Fru Falsen og Fru Schele
var for at Kronprinsen fik den engelske Prindsese, hun var
»bildschön!« jeg syntes ikke om det tydske Udtryk og var    [20]
for den svenske Prindsesse. Gik ind i Spillesalen da de Andre
særligt drev mig for at see min Lykke, jeg gav en preusisk
Thaler og tabte strax, gik saa hjem til min Rolighed, spiiste
Asparges, med en Tydsker der talte lidt for ugenert; jeg var
Diplomat. +    [25]

Tirsdag 9. Koldt, Maven mindre god, følt mig meget nerveus,
ondt i Ryggen, slet ikke vel. Jeg mødte Fønss & paa


5) Silberg. ɔ: Silbergroschen 10) Table d hote] først skrevet Table d hotte
24) ugenert] foran er et overstreget ord, vistnok politisk