H.C. Andersens dagbøger Tekst

een af de udmærkede klassiske Componister. Jeg spadserede
om ved Søen, der slog op mod Bredden, Maaneskinnet lagde
Guld paa Vandet. Det var en deilig Aften til at drømme; jeg
bestemte at blive her hele Dagen imorgen.

Tirsdag 2 den. Sovet bedre end i Geneve. Sendt Brev til    [5]
Drouét i Dijon. Spadseret lidt om i Ouchi og her i Haven
under de skyggefulde Træer. Her er meget faae Dampskibe,
flere Timer gaae og man seer ikke levende derude. Underligt
krydser man forbi hinanden fra forskjellige Lande, den Ene
veed ikke hvem den anden er. Meest hører man tale Engelsk.    [10]
Til Frokost spiist Speilæg og Asparges, drak Ale dertil. Hvilet
oven paa. Meget varmt. Ved Middagsbordet tiltalte mig en
engelsk Dame, vi talte meget sammen, min Nabo paa den
anden Side, som ogsaa er Nabo i Etagen hvor jeg boer fortalte
mig at han var i Familie med Baron Rosenkrandzs Kone    [15]
i Helsingøer, jeg sagde jeg var Gudfader der og Bekjendtskabet
var gjort han udtalte sin Glæde over at tale med Andersen.

Onsdag 3. Reiste ikke tilmorgen Kl 8, som Bestemmelsen
var, men først Klokken elleve en halv; jeg fik et Glas Scherry    [20]
og maatte give 1 Frank for et ganske lille Glas; jeg blev vist
snydt. Baronesse Rosenkrandss engelske Slægtning fik mit
Portræt og gav mig sit at bringe til Fru Baronessen i Helsingør.
Jeg kjørte nu i Omnibus, tog anden Plads hvor der
ikke ryges, men der blev artigt røget, først tændtes en Svovlstikke,    [25]
der lugtede ilde, det var for at tænde Spiritus under
en Potte med noget der skulde varmes til et lille Barn, dette
fik ondt i Maven og blev tørret, en fæl Stank, saa blev det


14) Nabo] N først skrevet m