H.C. Andersens dagbøger Tekst

Onsdag 27. Samme Solhede; urolige Drømme; holdt mig
hjemme, dovnet og skrevet Breve. Jeg tør ikke aabne Vinduerne,
Luften udenfor er langt hedere end den herinde,
nede spiller eensformig, den lille Anne L'Hardi Skala, det
er pinebænks. Lidt over 6 kjørte vi om mellem Landstederne    [5]
ud mod Monte Salève, ind i Byen til Posthuset hvor
jeg gav Brev til Jonas Collin og Carl Bloch; kjørte over
Rhonen og hen til Barbeeren, derfra hjem. Luften er endnu
saa varm, kun paa Kjørselen mærkede jeg en frisk Luftning.
Efter Aftensbordet kom Luftning, det lynede inde i Frankrige    [10]
mod Lyon.

Torsdag 28. Oppe efter 6; de Andre sov endnu henimod
syv og Jürgensen talte om at gaae med Banetoget, jeg vilde
da ikke med og det purrede op; vi kom ned til Fartøiet paa
Slaget 8 og gled afsted; det luftede noget stærkt kjølende.    [15]
Montblank traadte frem med sin evige Snee. Vi skulde til
Nyon til Doctor Fauconnet, der er Svigerfader til Præsten
Descombaz[,] dennes unge Kone ledsagede mig tilfods mens
de andre i to fladbundede Baade styrede mod Landstedet der
ligger tæt ved Søen, denne var blikstille; det var stærk Varme.    [20]
Vi spiiste godt nok, og henimod sex gik vi alle til Nyon, hvor
vi ombord paa Dampskibet leed af Varme; ombord var omtrent
de samme Reisende, som imorges tog afsted med os
paa samme Skib: »Lehman«. Halv syv vare vi i Land og
steeg op til vor varme Villa, hvor jeg spiiste med god Appetit.    [25]
Kom forbi Fru Stal Holsteins Coppet.

Fredag 29. Gik imorgenstunden Klok 9½ ned til Byen, der
luftede det dog lidt; kjøbte Arnica til at bade mit Knæ, blev


1) 27] først skrevet 28 15) det] først skrevet i 24) syv] først skrevet ot