H.C. Andersens dagbøger Tekst

Piger den ældste Mads: ........ Lærerinde de to Søstre og
de to andre unge Piger skulde til Soost for der at examineres;
de vare angst derfor. Da de kom efter at jeg var Andersen
bleve de henrykte, jeg maatte skrive dem mit Navn og
fordele mine Blomster mellem dem; de sagde at de vilde betragte    [5]
det som et godt Varsel for næste Dag at vi mødtes. I
Arnheim steeg jeg af og tog ind i Hotel de Zon, hvor der var
reenligt og med Udsigt over Havnen ved Rhinen. Iseng
Kl 9.

Torsdag 30 Vaagnede Klokken 6, var lidt ænstelig for min    [10]
Mave. Bestemt at gaae med Toget Kl 8, dette gik imidlertid
først Klokken 9. Jeg fik en Skræk ved at see min Penneholder,
syntes det ikke var min, men lignede rigtignok særdeles,
nødigt vilde jeg have forbyttet den i et Hotel. Det blæste
voldsomt. Tog første Klasse til Amsterdam. Der var Varmeindretning,    [15]
jeg mærkede at mine Gummi-Galosker hang
fast, saa der [gik] et Stykke af Hælen. Klokken elleve naaede
jeg Amsterdam hvor Georg Brandt og V. Boye tog imod mig
paa Banegaarden. Jeg fik et stort smukt Værelse ud til Gaden.
Da jeg vaskede mig fandt jeg at have to Flasker med    [20]
Eau de Cologne; jeg fik en Tanke at den ene ikke kunde være
min, jeg syntes klart at vide at jeg kun tog een med; nu fik
jeg igjen Skrupler hvor jeg havde faaet den, heldigviis udtalte
jeg mig for Boye og hørte da at Brandt havde sat den
op til mig. Fik Brev fra Eduard og Jette Collin, derpaa kom    [25]
to Breve fra Fru Melchior, det ene havde været sendt til
Odense. Besøg af Andreas Brandt, der er blevet et smukt


1) Lærerinde] foran er overstreget Gou 5) betragte] først skrevet betrakte
18) mig] m først skrevet B