H.C. Andersens dagbøger Tekst

de der havde betalt, strax Halvdelen. Nu kom en gammel
Snedker Haugsted (?) der sagde han havde gaaet i Skole
med mig hos Carstensen, det var nu for nogle og 50 Aar
siden, han meente dog jeg maatte huske ham; jeg forærede
ham mit Portræt. Da jeg imorges gik fra Haarskjæreren traf   [5]
jeg Borgemester Mourier som fulgte mig hjem. Senere gik
jeg med Biskoppen til Mourier, hvor jeg kun traf Konen og
hendes Søster, (Weilbach er deres Broder). Gik saa til Poletimester
Kock, hvor Raadmand Petersen og Mourier var;
derpaa til Excellensen Unsgaard. Hjemme laae Brev fra en   [10]
Odense Borger der bad om min Photographi, og fra en Photograph
der ønsker at tage mit Portræt. Her i Bispegaarden
havde vi stille Middag, nogle unge Piger, Frøknerne Hein,
kom her om Aftenen, jeg læste et Par Eventyr for dem. Brev
til Fru Melchior.   [15]

Fredag 6. Sov uroligt, men Tandhævelsen noget faldet;
sendt Brev til Jette Collin. Jeg var oppe ½9, nu kom Barberen,
derpaa Friseuren; jeg var temmelig benauet. Skolerne
have Frihed i Dag for min Festdags Skyld. Klokken henved
ellevede kom Borgemester Mourier og Poletimester Koch og    [20]
afhentede mig i Vogn, jeg havde hele Hæderssædet alene;
der vaiede Flag. Borgerne i Uniform stode ud for Raadhuset,
Musiken spillede min Vise »Jeg elsker Dig Danmark mit
Fædreland«. I Salen var min Buste reist med Grønt om;
flere hundred Mennesker var samlede, Mænd og Qvinder,   [25]
Communalbestyrelsen hilsede mig og Mourier holdt en Tale,
og overrakte mig Diplomet som Æresborger; jeg takkede
men var næsten ved at segne, jeg saae Taarer i Manges Øine,


19) henved] først skrevet el 25) flere] først skrevet et, derefter er overstreget Par