H.C. Andersens dagbøger Tekst

jeg blev saaledes Fad[d]er til to Børn, Edgards fik Navnet:
Kai Jonas Collin, Fornavnet sagde Moderen var efter mit
Eventyr Sneedronningen. Gik saa op paa Slottet, hvor jeg
før de kom tilbords tog bort 7½ for at naae Rolighed før
Groserer Melchior reiste. I Slothaven traf jeg Dandserinderne    [5]
Juliette, Sophie og Mathilde Price med to Brødre og
Fader, vi gik noget langsom, jeg kom først i Spoervogn
Klokken 8 og kjørte gjennem Byen, Kl 9 var jeg paa Strandveien,
steeg ud, svingede om Veien og saae netop Melchiors
Vogn svinge om i den modsatte Ende af Veien, fik altsaa    [10]
ikke M at see der kjørte til Toldboden for at gaae ombord
paa Pantserskibet Peder Schram, ført af Cap: Sommer der
seiler imorgen til Portsmouth.

Onsdag 10. Solskin men Blæst. Fru Billes Fødselsdag
kjørt med Louise M derind og bragt hende en Bouquet,    [15]
besøgt Ørsteds og Fru Kock, taget varmt Bad og talt i Sparekassen
med Eduard Collin om Jørgensen, han lovede at
tale med Procurator Winther om Nytten af at han tog dansk
juridisk Examen. Kom træt hjem Klokken henved to. Deilig
Solnedgang, Himlen som en Ild.    [20]

Torsdag 11. Brev til E. Collin. Brev fra Fru Scavenius.
Var inde i Byen; til Middag Billes her, senere kom Bloch;
smuk Solnedgang, vi gik alle til Stranden og saa Afspeilingen.
Hjemme i Haven ridsede Bloch i Jorden Portræt af Thorvaldsen,
H. C. Andersen og Israel Melchior.    [25]

Fredag 12. Kjørt med Fru Melchior ud til Klampenborg
hvor jeg spiiste Frokost med Jules Jürgensen, forærede Alfred


6) to] t først skrevet B 16) Ørsteds og] og først skrevet, 22) Bloch] først
skrevet
Block 24) Bloch] først skrevet Block