H.C. Andersens dagbøger Tekst

efter den violette Henblegning ny Gløden; da denne
slukkedes laae Bjergene som døde med dødsagtig hvid Farve.
Ved Aftenbordet var en snaksom gammel døv Mand der
skreeg Alting ud.

Onsdag 29. Varmt Solskin, kjørte til Banegaarden og kom    [5]
¾ Time for tidlig. ¼11 gik Toget til Thun og strax ombord;
Vinden stærk og kold. Kjørte fra Neustad med Omnibus
til Hotel die Jungfrau, der var endnu saa godt som ingen
Gjæster, spiiste der a la Carte, saae paa den sneehvide Jomfru
der ret har Udkig mellem de grønne Bjerge, der var    [10]
aldeles bagerovens varmt, slet ikke til at gaae i. Sendt Breve
til Jürgensen i Locle, Watt i Paris, Grevinde Frijs og Jette
Collin i Kjøbenhavn. Klokken 4 kjørte jeg fra Banegaarden
den lange Vei til Søen, halv syg af Varme, den var endogsaa
ulidelig paa Søen og værre i Vognen; Klokken blev henved    [15]
otte før vi naaede Bern, Solen generede fra Vinduerne hvor
en Dreng ideligt lod Gardinet [gaa] op og i; en Dame kunde
ikke taale Træk, en anden ikke lukkede Vinduer. Ved Aftensbordet
talte [jeg] meget med en Herre fra Cøln der kjendte
Joachim og Fru Schumann, jeg nævnede saa mange Navne    [20]
af Venner han kjendte at han vist er blevet nysgjærrig efter
at høre mit Navn.

Torsdag 30 Vaagen før 5, oppe før syv bestemt at reise
9½. Cølneren kom jeg i Vogn med og en Wiener, han sagde
at Castelli og Saphir, det var Navne som nu var glemte;    [25]
han var dog i Alder med dem som beundrede disse. Cølneren


5) 29] først skrevet 30 7) Neustad ɔ: Neuhaus 8) Hotel die Jungfrau] i
Interlaken 10) Udkig] først skrevet Udgik 11) bagerovens] først skrevet bageroves
23) 30] først skrevet 31