H.C. Andersens dagbøger Tekst

varm. Efter Middag kjørte Jules Jürgensen mig og sin
Datter Mad L Hardy og hende[s] lille Datter Anna til chaud
de fond, vi krydsede Jernbanen, kom gjennem en Kirkeby
til cheaud de fond der er doppelt saa stor som Locle, har
flere Hoteller, Hovedgaden vi kom i har Navnet rue Leopold    [5]
Robert, hvis Fødehuus ligger lige tæt ved Byen men paa
Locles Grund. Byen saae anseelig ud, med mange Folk. Da
vi kom hjem fik jeg Besøg af Dr Koenig som Klokken 5 i
Eftermiddag reiser til Biel for imorgen at naae Olten hvor
han træffer sammen med sin Moder. Jeg spadserede ud over    [10]
Banen og saae ham reise. Om Aftenen var Svigersønnen
Perrenoud her med Konen

Søndag 26. Solskin i Morgenstunden; nu er da Festdagen
i Kjøbenhavn. Sendt Brev til Boghandler Reitzel. For sex
Gange at komme og barbere mig forlangte Barberen 4½    [15]
Frank altsaa 24 ß dansk for hver Gang. Spadserede gjennem
Byen. — Gik Klokken eet, da Klokkerne ringede op paa Bjerget
ud for Kirkegaarden og saae derfra en Begravelse hvor
omtrent 120 fulgte. Efter Middagsbordet kjørte Jürgensen
os til den franske Grændse By Morteau der for to Aar siden    [20]
brændte af, det er Veien til Becanson; her er Fjelde og
Skov. Kom hjem, meget træt Klokken henved otte. Spiiste
og drak lidt for meget; i Haven vaiede Danebrog til Ære for
Kongens Sølvbryllup. Deiligt, men meget varmt Veir i Dag.

Mandag 27 Regnveir; jeg kunde ikke da jeg har kun et    [25]
Par hele, tynde Støvler og et Par tykke, hullede gaae hen at
sige Pjerrenaud Farvel, jeg sendte et Kort, ligesaa til Mademoisel
Huegenin. Middag halv tolv, kjørte ¾1 til Banegaarden


5) rue] tilføjet over linien 28) tolv] først skrevet eet