H.C. Andersens dagbøger Tekst

Fredag 12. Fløttede igjen over i Frøken Schumachers forrige
Værelse, da det lille Barn fra Espe maa have Solskin.
Sendt Brev til Fru Henriques og til Christian Richard med
to Digte til hans Kalender. Om Middagen indtraf det unge
Ægtepar fra Espe, senere kom Otto og en Kammerat Lüttichau    [5]
fra Herlufsholm. Klokken blev henimod elleve før endelig
Baron Tott, me[d] sin Broder Axel og Ritmester Scholten
indtraf; de havde ikke kjendt Veien til Basnæs og maattet
spørge dem frem; den unge Grevinde var, efter Løfte, dog
ikke med. Hele Natten uro, da først kom Peer Scavenius    [10]
og Mogens Friis. Fik Brev fra Eduard Collin, Fru Collin,
Georg O Neill
og fra Caslilho; der ere Photographier fra
Lissabon, men Eduard sendte dem ikke.

Løverdag den 13 Jagtherrerne oppe Klokken 7, men de
kom ikke afsted før otte. Smukt Solskin, men koldt. Sendt   [15]
Brev til Georg Brandt i Amsterdam, til Reitzel i Kjøbenhavn
og til Maleren Block Jagten varede ved til halv 6, der blev
skudt Harer, Dyr og Grevlinge; her var stor Middag med
mange Retter og megen Viin; her var Grev Holstein, Grev
Moltke fra Espe, Baron Tott og hans Broder Axel, der gjælder    [20]
for en Skjønhed, med dem var Ritmester Scholten, med
hvem jeg talte en Deel, især om Jomf Grahn, som han har
kjendt en Deel. Charles Neergaard & — Vi kom tilsengs henimod
Midnat. Brev fra E. Collin.

Søndag 14. Graat Veir; efter Frokosten kjørte Greven   [25]
og Grevinden fra Espe; efter tidlig Middags Maaltid Peer


1) 12] først skrevet 11 2) Solskin] Sol først skrevet min 7) me[d] ms. har men
14) Løverdag den 13] 13 først skrevet 12, derover er overstreget Torsdag 4. Solskin,
men kjøligt; der laae mange Svaner, ude paa Vandet. Sendt Brev til
Fru Melchior. Skrevet paa Setubals Opholdet. Jfr. s. 195, linie 3-6.