H.C. Andersens dagbøger Tekst

og Drenge; de sang for mig nederlandske Sange, een om
Flaget; Voltigeerhuset var især nydeligt at see. Gik saa hen
paa Torvet; hver Løverdag er Markedsdag. Bønderfolk halv
som Dame med sort Kaabe, halv som Bonde med store Træsko.
Saae Murene af [en] Borg fra Anglernes Udvandring. Ved   [5]
Frokostbordet var den fattige Dreng Kneppelhout har optaget
og opdraget, han hedder Jonas Poelgeest, jeg forærede
ham et Hefte af mine Eventyr, som Nepheu har oversat; han
havde et klogt, aabent Ansigt. Vi vare hos Keiser og saae
de astronomiske Aparater, Væggene bleve dreiede om os, jeg   [10]
fornam det som om Gulvet gik med. Solen vilde ikke skinne
klar og derfor fik vi ikke seet i Kikkerten; gik derpaa til
Musæet hvor Professor Schlegel førte os om; det er meget
rigt, men de interesanteste Dyr havde jeg nyligt seet levende
i zoologisk Have. Til Middag var Husets Læge her; om Aftenen    [15]
kom en Student fra Kleve, der havde paa anden Haand
bedet Kneppelhout om at turde komme for at see mig, han
var meget stille og saae meget paa mig.

Søndag den 18. Smukt klart Solskinsveir. Sendt Brev til
Redacteur Bille og til Kammerherinde Neergaard. Kneppelhout    [20]
var ikke ganske vel i Dag; jeg spadserede om i Byen;
det var den første Foraarsdag paa Reisen; fik Besøg af Professor.......
Klokken tre kjørte jeg til Banegaarden med
van Kneppelhout og halv fire gik Toget; jeg var i Haag
Klokken 4, i oude Dueden netop det samme Hotel hvor jeg   [25]
boede for nitten Aar siden; man spurgte mig strax da jeg
kom om jeg var Andersen, Verten, Vertinden og en ung


4) sort] s først skrevet K 22) Professor....... ] formentlig = Jan van der
Hoeven 25) 4] først skrevet 3 25) oude Dueden ɔ: Oude Doelen