H.C. Andersens dagbøger Tekst

de tydske Ordener og jeg sagde at jeg endnu ikke var i den
Stemning. Vi gik i det ny franske Qvarteer; der er nogle
smaa Træstole paa eet Been, ganske i Form som Paddehatte,
det seer ret eiendommeligt ud. Nu har jeg faaet et Hul paa
det andet Skinnebeen uden at det er mig tænkeligt hvorledes.    [5]
Brev fra Eckardt.

Mandag 24. Meget varmt. Reenskrevet Guldskat. Brev til
Postmesteren i Nyborg, det gaaer først afsted imorgen ganske
tidligt. Nu kommer Grevinden først ind i September;
Misstemning. Jeg kommer her vist ikke før hun engang er    [10]
hjemme.

Tirsdag 25. Vedvarende Varme. Brev fra Grevinde Frijs,
Brev fra Fru Kock, Brev fra Fru Scavenius. Ved Afreisen
var Greven særdeles hjertelig, bad mig komme næste Aar
igjen, omfavnede og kyssede mig, Grev Harald, Grev Scheel,    [15]
Conferentsraaden og Greven fulgte mig tilvogns. Klokken
halv fem seilede Dampskibet Niord. I Korsøer traf jeg Arthur
Collin og Carl Price; de havde begge to faaet Telegram at
»gamle Fru Collin«, som Price kaldte Gusta, var meget daarlig,
de ventede at det var forbi med hende. Jeg traf ogsaa    [20]
Borgemester Sager fra Langeland og Dr Hempel fra Assens.
Jeg gik paa anden Klasse, Koupeen blev aldeles opfyldt. Der
var Søeofficeren Gjødesen med Kone og to Børn; de to mindste
var Tvillinger, Pigen heed Gerda, det havde været Moderens
Ønske at Drengen skulde have he[dd]et Kay, efter Sneedronningen,    [25]
men det skete dog ikke. — Klokken halv ni var jeg i
Sorø, hvor jeg paa Banegaarden traf Rector Tredger, der indbød
mig hos sig. Om Aftenen var her to Damer af Fru Ingemanns


18) begge] først skrevet beggge 27) Tredger ɔ: Tregder