H.C. Andersens dagbøger Tekst

Thybergs Angreb paa Kongen — — jeg blev lidenskabelig
over hende[s] politiske Udtalelser. Læste for Eduard og Jette
Operatexten »Saul«.

Tirsdag 2. Freds Betingelserne saa slette de kunne være.
Leveret Otto Zinck de modtagne Haandskrifter. Bygeveir,    [5]
ikke vel, trykket Humeur. Middag hos Drevsens i Rosenvænget.
Kjørte ind; pakkede min Kuffert til Afreisen.

Onsdag 3 Oppe halv sex, det var Bygeveir, dog bestemte
jeg mig til at gaae med Dampskibet »Flora« til »Bøget«. Vi
havde en Deel Regn og stærk Sø; Flere Damer og Herrer    [10]
vare søsyge, jeg slap; der var mindre stille at komme i Land
vet »Bøget« end da jeg forrige Gang var her. Da det blæste
saa haardt var der Ingen som ventede mig, altsaa ingen
Vogn sendt, jeg gik med Dagvognen og fik de andre Pasagerers
Tilladelse til at Kudsken kjørte om af Christinelund    [15]
og satte mig deraf; (Godsforvalteren fra Nysø var med.)
tæt udenfor Gaarden mødte jeg Henrik der tog glad mod
mig, man havde ikke ventet at jeg kom for Blæsten. Klokken
var to da jeg var i Huus, glad Modtagelse af Jonna og Børnene,
Louise er her, ligesaa Agnete Lind; den lille Janina    [20]
sluttede sig med stor Inderlighed til mig, saa jeg blev træt
af den store Vedhængenhed.

Torsdag 4. Sengen for kort, jeg laae daarligt, redede
Sengen om i Mørke, sov portionviis, imorgenstunden, en
Mølle lige under mig. Jeg er øm i alle Lemmer, det var den    [25]
første Nat; frosset har jeg ogsaa. Gaaet i Skoven. Sendt Brev
til Jonas Collin, Fru Scavenius og Fru Ingemann. Meget


1) Kongen] ordet er kraftigt overstreget 15) Kudsken] først skrevet Kusken