H.C. Andersens dagbøger Tekst

til imorgen. Vi gik saa til Kronborg, Underofficeren der
kjendte mig og førte mig paa Batterierne; Kanonerne kunne
ikke naae over Sundet sagde han, Skibe kunde gaae forbi
under svensk Kyst, jeg gik nu til den Øverste her en Cap:
(?) Liegt (?) der tog strax selv og førte mig om, først til    [5]
Kirken der er ypperligt restaureret, den gamle Udskjæring
broget, men ikke grelt, malet og forgyldt. Mit Vers jeg skrev
til Fornyelsen af Kirken pranger paa Muren. Vi gik nu op
i Værelserne her vare en Deel Malerier, flere bevarede fra
Frederiksborg Brand; saaledes en Louis XV; der var ogsaa    [10]
Blunks »Fire Meneskealdere«, der skal have kostet 14 000
Rdlr. Nu fik jeg Nøglerne til at gaae op paa Taarnet, jeg
gjorte det for Scharffs Skyld, blev meget træt; en storartet
Udsigt, vi saae ned over Hveen. Da vi forlode Kronborg
mødte mig Fru Anholm med sine fire Døttre for at see Kronborg;    [15]
jeg gik til Barbeer; hjemme spiiste Scharff og jeg
Frokost oppe paa Slottet, gik saa igjen og hvilede derefter
en Times Tid. I Dag vare vi Faae til Middagsbordet, flere
af Gjæsterne gjorte Udflugter; spadserede ud paa Sandkysten,
det blev Skylleregn heelt ud paa Natten.    [20]

Onsdag 26. [ɔ: 27.] Smukt Solskin tilmorgen; stærk
Blæst, Sundet væltede sine hvide Bølger, gik med Scharff en
lang Tour ud mod Hellebek; Kullen løftede sig tydeligt, hele
den svenske Kyst klart belyst, Skibene toge fart ind mod
Kronborg, vi gik den smukke Skovskrænt hjem og tog vor    [25]
Frokost. Forærede min Photographie til Fru Gustavson og
lovede at besøge hende og Manden i Malmø. Besøgt Fru
Collet, som denne Gang gjorte et behageligt Indtryk paa


5) Liegt ɔ: Licht 6) den] først skrevet men 12) fik jeg] jeg først skrevet vi