H.C. Andersens dagbøger Tekst

en Sygehuus By, Slottet det store Sygehuus eller Qvarantaine.

Fredag 22. Bournonvilles vare endnu ikke oppe halv ni jeg
kom derover, de vare blevne ude iaftes til efter halv eet,
havde tændt Blus i Skoven, dandset og gaaet med Fakler    [5]
hjem. Jeg besøgte Paludan-Møller og drak Mælk med ham;
han syntes interesseret ved min Saul, som jeg fortalte ham
Indholdet af; da jeg gik blev jeg kaldt paa af Jomfru Bekdrup
der har været hos Ørsteds, hun og en yngere Søster
boede i samme Huus som Paludan-Møller. — Bournonville    [10]
gik nu med mig i Haven til Nordmandsdalen, der er en
Curiositet kun; deilige Træer og en kirkelignende Alee, et
Par Udsigter over Søen saae vi. Fru Anholm med sine Børn
ligge her i Kroen, hun var henrykt over Stedet. Klokken
halv to kjørte jeg med Dampen til Helsingøer; Scharff som    [15]
jeg havde indbudt var ikke med Toget; paa Helsingøers
Banegaard traf jeg Redacteur Billes Fader der er ansat her
i Byen. Flere Hundred Skibe laae ud for Snekkersteen og
ventede Vind. Kjørte til Marienlyst, Alt var optaget, men
i det jeg holdt for Badestedet, forlangte en Engelænder sin    [20]
Regning og jeg fik hans Værelse. Her er nydeligt; man føler
sig [som] paa et Hotel i Udlandet og er dog hjemme. Jeg
tog et Søbad, det var 16 Grader, jeg gjøs af Kulde. — Klokken
fire var Table d hote i Slotsbygningen, Pontopidan fra
Hamborg skaffede mig Plads hos sig, der var en ung svensk    [25]
Frue, som havde netop igaar ønsket at see mig, hun fik
Plads til Venstre, Fru Salomonsen og Børn, Fru Pugaard og
Døttre ere her; en Willemoes-Suhm fra Altona med sin
tydsktalende Frue der kjendte mig fra Rantzau-Breitenburg.
Musik i Haven. General Bülov med Frue er her ogsaa. Gik    [30]