H.C. Andersens dagbøger Tekst

Svovlstikkerne, Den lykkelige Familie. Keiserens nye Klæder.
Sneemanden. Holger Danske og Det er ganske vist. Det
er et stormende regnfuldt Veir.

Løverdag 25. Regnveir. Sendt Brev til Hartmann, der nu
ligger i Roeskilde, med Brevet fulgte første Act af Operaen:    [5]
Saul. Hjælp synes kun rimelig fra Engeland og mueligt
Sverrig. Idag er Vaabenhvilen ude og Conferensen har
Intet udrettet; jeg er betaget. Brev fra Hartmann og hans
Kone
, Brev fra Eduard og Jette.

Søndag 26. Varmt Solskin. Sendt Brev til Postmesteren i    [10]
Skjelskjør og bestilt Plads med Personposten imorgen. Brev
til Fru Anholm, og Brev til Jonas Collin: Jonas Collin Undercorporal
ved den Aarøske Commando No 26, 2det Compagni.
Idag vare alle Soldaterne i Besøg hos Sognefogeden
i Vidskølle. Grevinde Holstein med Børnene kom her og fortalte    [15]
at naar Krigen begyndte havde de preusiske Officerer
sagt det vilde gaae som i Italien, Sæden blive afmeiet,
Folk drevet ud af Byerne og solgt. Klokken otte til Aften
læste jeg igjen for Soldaterne og Folkene: Noget, »Danmark«,
Sommerfuglen, Svinedrengen, Hvad Fatter gjør, Kjærestefolkene    [20]
og Fem fra en Ærtebælg. Aviserne kun Krig.

Mandag 27. Varm Solskin. Forstemt. De 6 Soldater-Reconvalescenter
ere:

F. P. Nielsen, Underkorporal 9. Inf Regi 2. Nummer 321.
I Torbensen, Menig 3 6 39.    [25]
Larsen — 6 6 424.
Dröscher — 9 8 405.

7) Conferensen] først skrevet Conferencen 13) 2det] 2 først skrevet 3 25) 3]
først skrevet 6