H.C. Andersens dagbøger Tekst

Søndag 27. Natten urolig; Klokken var ni før jeg stod op.
Smukt Solskins Veir; plukket en heel Haandfuld Blomster i
Haven. Rossing bragte mig fra Skoven en Green Vintergrønt.
Sendt Brev til Eduard Collin. Til Middag var Pastor Ingerslev
og hans Kone, hendes lille Søsterdatter Marie, et nydeligt    [5]
Barn indlod jeg mig meget med, hun var moersom og indladende,
jeg skar Runner i et Æble og kastede til hende hun
kaldte det »Revner i Æblet«. Jeg læste »Holger Danske«,
Engelen, Da jeg kom tilsengs følte jeg [mig] mindre vel.

Mandag 28. Koldt, klart Solskin; det har haglet i Nat; Jeg   [10]
læser Bulvers Leila for at finde et Sujet for Hartmann. Besøgt
Fru Fabricius, der sagde sig mindre vel. Plukket en Bouquet
i Haven, igaar en meget stor. Læst om Aftenen »Hyldemoer«
og »Kunstens Dannevirke«.

Tirsdag 29. I Morgenstunden Solskin; derpaa Snee. Sovet   [15]
urolig inat. Brev til Grevinde Friis paa Frijsenborg. Ved Middagsbordet
fik jeg Brev fra Jørgensen i Locle, fra Hartmann
og Kone, samt fra Jonas Collin, det var tilnærmende, men
stivt dog i Anskuelse og gammel Mening. Læst Eventyr for
Familien.   [20]

Onsdag 30 Hele Formiddagen gaaet med at skrive Brev
til Jonas; jeg fik en Deel udtalt deri; det maatte jeg for at
komme ham sand i Møde; den gamle Bitterhed maatte renses
ud. Nu er Alt reent og friskt i Saaret til at det kan groe
sammen, vil han kun ikke kaste sin Bitterhed igjen deri. —   [25]
Deiligt Solskins Veir og Frost. Til Aften opføres i Kjøbenhavn
paa det kongelige Theater: Liden Kirsten paa ny indstuderet.

Torsdag 31. Frost, stille, smukt Solskin; Formiddagen


9) mindre] først skrevet meget 10) 28] først skrevet 29 15) 29] først skrevet 30