H.C. Andersens dagbøger Tekst

Rübersach der gik mig til Hovedet, jeg vovede ikke at drikke
det andet Glas. —

Fredag 3 die . Brev fra en Poet og Haandværker i Kolding.
Regnveir og koldt. Arbeidet som sædvanlig hele Dagen.

Løverdag 4 de . Sendt en Kasse Snegle til Jonas; følt mig   [5]
mindre vel i Dag efter Bordet. Koldt Veir.

Søndag 5 Brev fra Mathilde Ørsted. Fødselsdag for Fru
Sehested paa Broholm. Vi kjørte derhen om Formiddagen.
Sendt Brev til Linnæus Bank i London. Middag med Præsten
Bjerring og Dr Winther. Læste af min Reise for dem.   [10]

Mandag 6 Idag bliver Prinds Ferdinand bisat, derfor ingen
Festligheder i Anledning af Fredericia Slaget. Det store
Lottorie trukket uden Vinding for mig. Kjørt til Etatsraad
Dons paa Hesselager. Han fortalte mig at Gaarden var i
gammel Tid eiet af en Friis der lod sin Datter og Ridefogeden   [15]
indmure i en Pille fordi, hun blev besvangret, Pillen var revet
om og der var fundet Menneskebeen i den.

Tirsdag 7 Spadseret, læst og skrevet, smukt stille Veir om
Aftenen. Klokken 2 var dækket Middagsbord for mig, Greven
sad hos mig og drak Afskedsskaal; sagde Jomfruen Levvel.    [20]
Kjørt med fire Heste til Nyborg; paa Dampskibet traf
jeg Fru Weiss født Schønheider med sine to nydelige Børn.
Lovede Seemann at besøge ham og hans Kone naar jeg igjen
kom til Nyborg. Deiligt Veir over. Laae i Korsøer. Blikstille
Søen.   [25]

Onsdag 8. Godt Veir. Ombord var Borgemester Linnemann


3) og] o først skrevet i 4) koldt] derefter er, under linien, et overstreget ord
18) Spadseret] først skrevet Gaaet en 19) Klokken] foran er overstreget Onsdag
8. 26) Onsdag 8] først skrevet Torsdag 9