H.C. Andersens dagbøger Tekst

og Jonas er ikke kommet; jeg trænger til at komme tidlig til
Ro, men det kan nu ikke skee. Afreisen imorgen Klokken otte
udsætter jeg til om Eftermiddagen og tager da til Angouleme
og maa opgive Poitiers. Brev fra Jette Collin i Rom.

Onsdag 14 Oppe Klokken 9; betalt Regning og arangeret   [5]
os til Afreisen. Besøg af Hr Rasmussen; Brev til Jette Collin.
Kjørt i Regnveir til Banegaarden, Toget gik halv sex, vi vare
i første Klasse; under Kirsteins Moders Villa var den første
Tunnel, flere fulgte; Klokken halv ni kom vi til Angouleme,
Bane gaarden ligger tæt ved Byen; langt havde vi dog at   [10]
kjøre til vi kom til Hotel Valentin, her var ingen hjemme
Herren reist, Garconerne ude at more sig, en Portnerkone
tog mod os, vi fik en høist tarvelig Aftensmad, vor Stue var
bedre; Konen vidste ikke engang hvor Byens Slot laa, hun
var ikke fra Byen sagde hun og havde ikke været uden for   [15]
Hotellet, tilføiede hun naivt.

Torsdag 15. Gik i Morgenstunden i en Caffe, den saa fattig
ud, vi bleve førte ind i »Salonen«, den saae ud i Størrelse
som kom vi bag et Skjærmbrædt. Palais de justice lige udfor
Hotellet tager sig storartet ud med høi Trappe og Colonner;   [20]
gik hen til Resten af det gamle Slot der nu staaer i ny Bygning
med et prægtigt høitstræbende Taarn. Gik til den østlige
Deel af Byen hen ved Kirken St Pjerre der er ganske maurisk
i sit ydre, flere hesteskoformede Vinduer med slanke marmor
Søiler, et Taarn udenfor men dog sat i Forbindelse med Kirken;    [25]
her er en smuk Spadseregang ud for den med Basrelief
smykkede Kirke Indgang. Byen ligger høit man seer ned af


8) den første] først skrevet en Tu 12) Portnerkone] først skrevet Kone 23) hen]
først skrevet der 25) Taarn] foran er overstreget fri