H.C. Andersens dagbøger Tekst

jeg dækket Bordet med Kager og Champagne, det gamle
Aar, være hilset til Afsked, Tak være vor Herre for hvad
han forundte mig i dette Aar, det næste giver ikke saa meget
Nyt og Interesant, men om Gud vil ligesaa megen Hjerte
Glæde.   [5]

1863.

Januar.

Torsdag den 1 ste . Stærk Taage; gik med Jonas at drikke
Kaffe og drev lidt om i Byen; Solen begyndte at komme
frem, en blind Sanger med sin reenligklædte Kone og en net   [10]
lille Pige stode paa Gaden udenfor Hotellet og sang smukt,
Folk samlede sig og hørte. Fik fra Hr Jørgensen de sidste
fire »Dagblade«. Sendt Brev til Th: Reitzel og til Fru Balling.
Middag Klokken 6 hos Jurgensen; hans Svigermoder
en livlig, rigtig dansktalende Kone var der, en ung Nordmand   [15]
Lundgreen fra Trondhjem, behagede mig, der var en Hr
Rasmussen fra Kirsteins Contoir og en ung Russer, Døttrene
musikalske[.] Vi [fik] kostbare Vine til en 8 Rdlr Flasken. Efter
Bordet blev sjunget og leget Julelege. — Klokken gik til 12
da vi kom hjem og da kunde jeg i et Par Timer ikke falde   [20]
isøvn, i Operaen gav de La favorite, som jeg saa gjerne
havde seet.

Fredag den 2 den . Iaften opføres La Juive, som jeg ogsaa
maa miste da jeg skal til Kirsteins; Veiret er graat og koldt;
jeg har filet paa et Par Vers, det er Dagens Arbeide. Staldmester    [25]
Schele kom med Vogn Kl 6 og vi kjørte hen til den