H.C. Andersens dagbøger Tekst

Nedblik i den snevre Gade, hvor de mauriske tilhyllede
Qvinder smutte forbi, over de flade Tage sees Havet
der altid over den afbrudte Havnedæmning har stærk Brænding,
et Taarn paa den anden Side Bugten og ligefor fjernest
Gibraltar. — Fru Hay har ligget hele Dagen af Hovedpine,   [5]
jeg har ikke seet hende. De Andre vare trætte af Jagten,
Jonas skulde flaae Rævehoveder, jeg gik til mit [Værelse]
Klokken 8.

Søndag den 9. Smukt Veir til Morgen og Barometeret
stiger; Maven god, men efter Thee Diareh! Brev til Hartmann    [10]
med Brev til Frederik Bøgh og et Digt til illustrerede
Tidende. Brev til Consul Mathiasen, med det Dagblad han
sendte mig. Gik ud af Byen paa Markedet, der var en
Mængde Mennesker stor Trængsel; Jøden med den omskaarne
Dreng fulgte mig stadigt og vilde tilsidst have   [15]
Penge. Der sad en Kreds af Maurer og en Maurer holdt
lang Tale og slog stadig paa Tamburin. (Iaftes da jeg var
iseng, hørtes en vild Tromme-Musik over hele Byen, det var
Negere, som havde en Fest eller feirede et Bryllup; de gjorde
rædsomt Spectakkel heruden for.) — Foræret Mr: Green    [20]
mit Photograph-Portræt. Fru Hay forærede mig en deilig
broderet marokansk Pude til Erindring om dette Besøg i
Marokko. Vi gik derpaa at holde Bøn. Drumond Hay læste
Psalmerne og Evangeliet, vi knælede et Par Gange; foruden
ham var kun Secretairen og de to unge Døttre. — Da vi   [25]
Klokken to skulde tilbords øinedes det franske Dampskib,
det kom fra Gibraltar; men der var god Tid[;] efter Bordet
lod Sir Hay spænde for sin lille Kurvevogn og vi kjørte nu


4) anden] foran er overstreget ene Side og 27) efter] foran er overstreget efter